Tiện ích "Tất cả trong một" cho Scratch

Scratch Addons là một tiện ích mở rộng của trình duyệt cung cấp các tính năng và chủ đề mới cho trang web Scratch và trình chỉnh sửa dự án. Nó có sứ mệnh thu thập, lưu trữ và đưa vào sử dụng trong kiểu người dùng, được phát triển bởi một số thành viên của cộng đồng Scratch.

Features

Addons

Scratch Addons consists of addons, which are features that can empower your Scratch website and editor experience.

Customizable

Scratch Addons has an easy-to-use interface to control various settings of each feature and theme.

International

Not just English. Scratch Addons is available in Spanish, Russian, Japanese, French, and many more.

Open source

Scratch Addons is free, open source, and built by a community of Scratchers.

Highlights

Remember, these are just the highlights. There's more!

Scratch Messaging
Scratch Messaging

"Ông nội" của Scratch Addons. Nó có sẵn khi nhấp vào biểu tượng Scratch Addons và giúp bạn dễ dàng đọc và trả lời các tin nhắn Scratch: nhóm các tin nhắn theo dự án, hiển thị toàn bộ văn bản và ngữ cảnh nhận xét, cho phép trả lời bình luận trực tiếp.

Scratch Notifier
Thông báo Scratch

It adds browser notifications on new Scratch messages. You can click the notification to go straight to the message (comment, project, etc.)

Developer tools
Developer tools

From the original extension. It adds a find box and new menu options to the editor: copy/paste blocks, better tidy up, go to custom block definition, and more!

Install

Satisfied? Don't hesitate to install it now!

Chrome Firefox

...or download it from GitHub or install it from the source.