En İyi Yöntemler

Userscript kodunu yazarken veya incelerken buradaki en iyi yöntemleri takip edin.

DOM kullanımı

“onevent” yerine addEventListener kullanın

onclick gibi HTML ögelerinde “onevent” değerleri kullanmaktan kaçının. Bunun yerine, addEventListener kullanın. Bu, çakışmadan birden çok eklentinin aynı olayı aynı ögeye kaydetmesine olanak tanır. “onevent” kullanımı hâlâ geçerlidir, ancak yalnızca olayı kaydeden aynı eklenti tarafından oluşturulan ögeler için geçerlidir. Her durumda, “onevent” HTML özelliklerini kullanmaktan kaçının, örneğin element.setAttribute("onclick", "bunu yapma").

// Bunu yapma:
document.querySelector(".remix-button").onclick = () => {
 prompt("Katkı yapmak istediğinizden emin misiniz?");
};
// Onun yerine bunu yap:
document.querySelector(".remix-button").addEventListener("click", () => {
 prompt("Katkı yapmak istediğinizden emin misiniz?");
});

innerHTML kullanmaktan kaçının

innerHTML kullanmaktan kaçının. Bunun yerine innerText veya textContent kullanın. Potansiyel olarak XSS güvenlik açıklarına yol açabilecek insertAdjacentHTML, outerHTML ve document.write() gibi diğer API’lerden de kaçınılmalıdır.

// Bunu yapma:
document.querySelector(".sa-remix-button").innerHTML = `<span>{projectTitle} Projesine Katkı Yap</span>`;
// Onun yerine bunu yap:
const span = document.createElement("span");
span.textContent = `${projectTitle} Projesine Katkı Yap`;
document.querySelector(".sa-remix-button").append(span);

Avoid using mousemove

Avoid using mousemove and similar DOM events that trigger very often since they are bad for performance, especially when used on the body. Use an alternative event on a child element instead whenever possible.

// Don't do this:
body.addEventListener("mousemove", (event) => {
 // ...
});

Ögeleri kaldırmak yerine gizleyin

Aşırı durumlarda proje sayfasının çökmesine neden olabilecek HTML ögelerinde .remove() yöntemini çağırmaktan kaçının. Eklentiler, yalnızca belirli durumlarda kendi oluşturdukları ögeler için kullanabilirler.

// Bunu yapma:
document.querySelector(".remix-button").remove();
// Onun yerine bunu yap:
document.querySelector(".remix-button").style.display = "none";

// Ya da bir userstyle'dan yardım alarak bunu yap:
document.querySelector(".remix-button").classList.add("sa-remix-button-hidden");

waitForElement’i yalnızca gerekli olduğunda kullanın

Ögenin var olduğu garanti ediliyorsa addon.tab.waitForElement API’sini kullanmaktan kaçının. Yine de düzgün çalışacak ve performansa büyük bir etkisi olmayacaktır, ancak kodu okuyan diğer geliştiricilerin kafasını karıştırabilir. waitForElement’in kullanımı genellikle ögenin o çalıştırma noktasında bulunmayan en az 1 senaryo olduğu anlamına gelmelidir. Örneğin, userscript "runAtComplete": false ile bildirilmedikçe, forum gönderilerini ararken waitForElement kullanmak gerekli değildir. Bu gibi durumlarda, genelde document.querySelectorAll() işlevini kullanmanız yeterlidir.

parentElement ögesini suistimal etmek yerine element.closest() ögesini kullanın

Bir ögenin atalarını çaprazlarken parentElement ögesini aşırı fazla kullanmaktan kaçının. Bunun yerine, element.querySelector() ile çok benzer şekilde çalışan element.closest() ögesini kullanın.

// Bunu yapma:
reportButton.addEventListener("click", (event) => {
 const commentElement = event.target.parentElement.parentElement.parentElement.parentElement;
})
// Onun yerine bunu yap:
reportButton.addEventListener("click", (event) => {
 const commentElement = event.target.closest(".comment");
})

JavaScript en iyi yöntemler

Modern JavaScript’i kullanın

 • XMLHttpRequest yerine fetch() gibi daha yeni API’leri tercih edin.
 • Karşılaştırma yapmak için asla == kullanmayın. Onun yerine === kullanın.
 • When listening to keyboard events, accessing event.key is the preferred way to know which key was pressed. In general, you should avoid event.code and event.keyCode.
 • Bir nesne bazen null olabiliyorsa isteğe bağlı zincirlemeyi kullanın. Örneğin, document.querySelector(".remix-button")?.textContent.
 • for ... of döngülerini veya .forEach()‘i kullanın. for (let i = 0; i < arr.length; i++) gibi C tarzı döngülerden kaçının.

Değişken yeniden atanabilirse “const” yerine yalnızca “let” kullanın

“let” veya “const” ile tanımlanmış olmalarına bakılmaksızın değişkenleri adlandırmak için genellikle camelCase kullanırız. Sabit diziler veya sayılar içinse genellikle SNAKE_CASE kullanırız.

İşte bir örnek:

let eylemSayaci = 0;
eylemSayaci++;

const katkiButonu = document.querySelector(".remix-button");

const VARSAYILAN_YAKINLASTIRMA = 1.20;

Kodunuzu okuyan kişiler, “let” anahtar kelimesi aracılığıyla bildirilen bir değişkenin, kodun başka bir noktasında yeniden atanabileceğini varsayabilir. Aksi takdirde, bunun yerine “const” anahtar kelimesini kullanın. JavaScript’te bir nesneyi veya diziyi “const” olarak bildirmenin, değerlerinin dondurulduğu anlamına gelmediğini unutmayın. Değişkenin kendisi yeniden atanamasa bile, nesnedeki değerler yine de değiştirilebilir.

Evrensel değişkenleri değiştirmeyin

fetch() gibi genel bir işlevi kirletmediğiniz sürece, evrensel window nesnesindeki özellikleri değiştirmekten kaçının. Birden çok eklentinin birbirleri arasında bilgi veya fonksiyon paylaşması gerekiyorsa, bir JS modül dosyası oluşturun ve onu her iki userscript’ten de içe aktarın.

// Bunu yapma:
window.isDarkMode = true;

Fonksiyonları varsayılan dışa aktarmanın dışında bildirmeyin

export default async function(){} fonksiyonu dışında fonksiyon bildirmek için hiçbir neden yoktur. JavaScript, fonksiyonların diğer fonksiyonların içinde çağırılmasına izin verir.

Uygunsa, fonksiyonları ayrı JS modül dosyalarına (eklenti manifest’inde userscript’leri olarak çağırılmayanlar) taşıyabilirsiniz ancak onu bağımsız değişken olarak kabul eden bir kurulum fonksiyonunu ortaya çıkarmadığınız ve fonksiyonu userscript giriş noktasında çağırmadığınız sürece, içe aktarılan bu dosyaların addon nesnesine erişimi olmayacağını unutmayın.

Fonksiyonları temizlemeyin

XMLHttpRequest, fetch() veya FileReader() gibi Scratch VM yöntemleri, birden çok eklenti aynı fonksiyonu kirletmek isteyebilir. Bu durumlarda, userscript’lerden biri gerçek fonksiyonu kirletirken, diğerleri zaten kendilerini kirletmiş olan fonksiyonları kirletecektir. Örneğin, kirleten ilk userscript kirletmeyi kaldırmaya karar verirse (örneğin, window.fetch = realFetch yaparak), “kirlilik zinciri"ndeki diğer tüm fonksiyonlar da kaybolur, ki bu beklenmeyen bir durumdur. Bu nedenle fonksiyonlar temizlenmemiş olmamalıdır. Bunun yerine, bağımsız değişkenleri orijinal fonksiyona iletin.

const eskiKuklaSilme= vm.deleteSprite;
const yeniKuklaSilme = function (...args) {
 // ...
}

addon.self.addEventListener("disabled", () => {
 // Bunu yapma:
 vm.deleteSprite = eskiKuklaSilme;
});
// Onun yerine bunu yap:
const eskiKuklaSilme = vm.deleteSprite;
const yeniKuklaSilme = function (...args) {
 if (addon.self.disabled) return eskiKuklaSilme.apply(this, args);
 // ...
};

Uluslararasılaştırma

Use addon.tab.scratchMessage()

If a string has already been translated by Scratch use addon.tab.scratchMessage instead of adding a new message.

// Don't do this:
doneButton.innerText = msg("done");
// Do this instead:
doneButton.innerText = addon.tab.scratchMessage("general.done");