Userscript’ler

Userscript’ler, kullanıcı bir Scratch sayfasını her yüklediğinde yürütülen JavaScript dosyalarıdır. Belgenin HTML’sini değiştirebilir, yeni düğmeler ekleyebilir, Scratch düzenleyicisinin davranışlarını özelleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirler.

Tampermonkey ve Greasemonkey gibi userscript yöneticileri için indirebileceğiniz userscript’lere benzer şekilde, Scratch Eklentileri userscript’leri, Scratch’in kendisinden gelen JavaScript koduyla aynı çalıştırma bağlamında yürütülen JavaScript parçalarından oluşur. Tarayıcı uzantısı sözlüğünde bu çalıştırma bağlamı, genellikle “ana dünya” ya da “main world” olarak adlandırılır.

Scratch Eklentileri userscript’leri bir tarayıcı uzantısının parçası olsa da, herhangi bir chrome.* veya browser.* API’sine erişemezler. Bunun yerine Scratch Eklentileri bir addon.* API sunar.

Eklenti manifest’inde userscript’leri çağırma

Eklenti manifest dosyasının güncellenmesi gibi bazı değişikliklerin etkili olması için uzantının chrome://extensions adresinden yeniden yüklenmesi gerekir.

Halihazırda var olan bir userscript JavaScript dosyasının kaynağını değiştirirken uzantıyı yeniden yüklemek gerekli değildir. Bu gibi durumlarda, sayfayı yeniden yüklemek yeterlidir.

Userscript’ler, bir “userscripts” dizisi içinde çağırılır.

Dizinin her ögesi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

 • "url": bir JavaScript dosyasına ilişkin URL.
 • "matches": userscript’in çalışacağı Scratch sayfalarının listesi. Daha fazla bilgi için matches sayfasına bakın.

Örnek manifest:

{
 "name": "Yorum düğmesinin bağlantısını kopyala",
 "description": "Sitedeki tüm yorumların \"Bildir\" düğmesinin yanına bir \"Bağlantıyı Kopyala\" düğmesi ekler.",
 "userscripts": [
  {
   "url": "userscript.js",
   "matches": ["projects", "https://scratch.mit.edu/", "profiles", "studios"]
  }
 ],
 "tags": ["community"],
 "enabledByDefault": false
}

İlk userscript’ini oluşturma

Uzantı içerik kodlarından ve Tampermonkey userscript’lerinden farklı olarak, tüm kodunuzu bir varsayılan dışa aktarma modülü içine yazmanız gerekir:

// Example userscript
export default async function ({ addon, console }) {
 console.log("Selam, " + await addon.auth.fetchUsername());
 console.log("Bugün nasılsın?");
}

JavaScript’in, işlevlerin diğer işlevlerin içinde çağırılmasına izin verdiğini unutmayın, örneğin:

export default async function ({ addon, console }) {
 async function kullaniciyaSelamVer() {
  console.log("Selam, " + await addon.auth.fetchUsername());
 }

 await kullaniciyaSelamVer();
 console.log("Bugün nasılsın?");
}

Birçok addon.* API yardımcısına userscript’lerden erişebilirsiniz. Örneğin, geçerli kullanıcı adını alabilir, sayfada bir öge bulunana kadar bekleyebilir veya Scratch VM nesnesine bir başvuru alabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için API referansına göz atın.

Belge HTML’sini düzenleme

Sayfanın HTML’sini düzenlemek için tarayıcı DOM API’lerini kullanın.

İşte bir örnek:

const myButton = document.createElement("button");
myButton.textContent = "Tıkla bana!";
myButton.classList.add("button");
myButton.setAttribute("title", "Bir düğmenin üzerinde duruyorsun");

const myContainer = document.querySelector(".container");
myContainer.append(myButton);

Userscript’lerin yerelleştirilmesi

Eklenti userscript’lerinin bazen İngilizce kelimelere veya cümlelere başvurması gerekir. Çeviri sürecinin bir parçası olabilmeleri için bunları sabit olarak kodlamadığınızdan emin olun.

// Bunu yapma:
document.querySelector(".sa-find-bar").placeholder = "Blok ara";

Çevrilebilir bir dizi oluşturmak için, şu adımları takip edin:

 1. /addon-l10n/en klasörü içerisine addon-id.json adında bir dosya ekle.
 2. Her dizi için bir ID tanımlayın:
{
 "addon-id/find": "Find blocks"
}
 1. Userscript’te msg() fonksiyonunu içe aktardığınızdan emin olun. Userscript’inizin ilk satırı şöyle görünmelidir:
export default async function ({ addon, console, msg }) {
                       // ^^^
 1. Kodunuzda sabit kodlanmış bir dizi yapmak yerine msg() fonksiyonunu kullanın:
document.querySelector(".sa-find-bar").placeholder = msg("find");
Userscript’lerin yerelleştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için bu sayfaya bak.

Teknik detaylar

Her userscript dosyası, bir fonksiyonu dışa aktaran bir JavaScript modülüdür. Scratch Eklentileri, modülü yalnızca gerekirse içe aktarır ve sayfa tamamen yüklendikten sonra çalıştırır.

Userscript’ler özünde JavaScript modülleridir, dolayısıyla her zaman “strict mode”da çalışırlar. Bu, ayrıca userscript’lerin diğer JavaScript dosyalarını içe aktarmak için top-level imports kullanabileceği anlamına gelir.

Userscript’lerin çalışma sırası, her sayfa yüklemesinde değişebilir. Sayfa yüklendikten sonra kullanıcı, bazı eklentileri özel bir sırayla dinamik olarak etkinleştirebilir, bu nedenle yürütme sırası hiçbir zaman garanti edilemez. addon.tab.appendToSharedSpace gibi bazı API’ler, eklentileri dinamik olarak etkinleştirirken olası yarış koşullarını ve beklenmeyen davranışları düzeltmeye çalışır.

runAtComplete

Userscript’ler, her bir userscript için olmak üzere eklenti manifest’inde "runAtComplete": false değerini belirterek sayfa tam olarak yüklenmeden önce çalıştırılmayı seçebilir.

Şu anda, erken bir userscript çalıştırıldığında yalnızca document.headin var olacağı garanti edilmektedir. Gelecekte, document.bodynin de ayrıca var olacağı garantilenecektir, bu nedenle, HTML belgesi </head> <body> ye ulaşacak kadar yüklenmeden hiçbir userscript çalıştırılmayacaktır.


Bölüm Sayfaları

 • En İyi Yöntemler

  Userscript kodunu yazarken veya incelerken buradaki en iyi yöntemleri takip edin.

 • Hata Ayıklama İpuçları

  Userscript'lerinde kolayca hata ayıklamanız için ipuçları ve dikkate alınması gereken püf noktalar.