Bir Ayar için Simge Ekleme

Bir ayara, çökmeye neden olmadan bir simge eklemek için

  • Simge dosyasının adının kısa çizgi içermediğinden emin olun
  • addon.json üzerine @ICONFILENAME.svg setting name yazın
  • Eksikse /images/icons/ dizinine ICONFILENAME.svg ekleyin
  • iconfilenameIcon: "@ICONFILENAME.svg", eklemek için /background/load-addon-manifests.js dosyasını düzenleyin
  • Scratch Bildirimci ayarları için /addons/scratch-notifier/background.js dosyasını düzenleyin

Bu sayfayı geliştirin