เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับ

ส่วนขยายสำหรับ Scratch ไม่รองรับเบราว์เซอร์ที่คุนใช้อยู่

Please update your browser to use Scratch Addons. We recommend exporting your settings before doing so.

After updating your browser, you can import your settings by going to Scratch Addons settings > More Settings > Import settings.


These are the browsers we currently support.


Chromium 96+

Chrome 96+ติดตั้งวิธีอัปเดต
Microsoft Edge 96+ติดตั้งวิธีอัปเดต
Opera 82+ติดตั้งวิธีอัปเดต
Brave 1.33+ติดตั้ง
Vivaldi 5.0+ติดตั้งวิธีอัปเดต

ความต้องการของระบบ: Windows 7+ OS X / MacOS 10.11+ Chromebooks ที่อายุน้อยกว่า 6 ปี


Firefox 109+

Firefox 109+ติดตั้งวิธีอัปเดต

ความต้องการของระบบ: Windows 7+ OS X / MacOS 10.12+