เบราเซอร์ที่ไม่รองรับ

ส่วนขยายสำหรับ scratch ไม่รองรับเบราเซอร์ที่คุนใช้อยู่

ใช้ Chrome, Firefox เวอร์ชั่นล่าสุดหรือเบราเซอร์อื่นๆ ที่มีพื้นฐานแบบเดียวกันเพื่อเริ่มต้น


Chromium 80+

Chrome 80+ติดตั้งวิธีอัปเดต
Microsoft Edge 80+ติดตั้งวิธีอัปเดต
Opera 67+ติดตั้งวิธีอัปเดต
Brave 1.3+ติดตั้ง
Vivaldi 2.11+ติดตั้งวิธีอัปเดต

ความต้องการด้านระบบ: Windows 7+ OS X / MacOS 10.11+ Chromebooks อายุน้อยกว่า ~6 ปี


Firefox 86+

Firefox 86+ติดตั้งวิธีอัปเดต

ความต้องการของระบบ: Windows 7+ OS X / MacOS 10.12+