เครดิต

ผู้ร่วมโครงการ

ขอขอบคุณอย่างมากสำหรับคนในหน้านี้ที่ร่วมกันทำงานบนตัวส่วนขยาย ฟีเจอร์ ธีม หน้าเว็บ และอื่นๆ (อธิบายอิโมจิ)

คุณก็สามารถมีส่วนร่วมกับเราได้ด้วย หากคุณเคยมีส่วนร่วมกับโครงงานนี้ อ่านวิธีให้ชื่อคุณขึ้นตรงนี้ได้ ที่นี่

โครงงานนี้ทำตามรายละเอียดของ all-contributors ดู repo ผู้มีส่วนร่วมได้ที่นี่

182ผู่ร่วมโครงการ

สิ่งที่เราพึ่งพา

เราได้พึ่งพาสิ่งเหล่านี้เพื่อทำให้ ส่วนขยายสำหรับ Scratch เป็นไปได้

ส่วนขยาย

เว็บไซต์

ขอขอบคุณเป็นพิเศษ

เราขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับทุกคนด้านล่างนี้

  • ทีมงาน Scratch สำหรับการสร้าง Scratch ขึ้นมา
  • userscript userstyle สำหรับ Scratch และผู้สร้างเครื่องมือทั้งหมด
  • griffpatch สำหรับการเริ่มต้นโครงการนี้อย่างรวดเร็วด้วยส่วนขยายของเขา
  • ทุกคนที่ส่งข้อเสมอแมะมาให้เรา
  • ทุกคนที่เขียนรีวิวให้เรา
  • ทุกคนที่มีส่วนร่วมแต่ไม่ได้อยู่บนรายการนี้
  • ทุกคนที่ช่วยเหลือเราในด้านใดก็ตาม
  • คุณ สำหรับการเป็นผู้ใช้งาน ส่วนขยายของเรา