Uporabniški slogi

Uporabniški slogi omogočajo dodajanje kode CSS Scratchevi spletni strani - z njimi lahko naredite gumbe, ki jih dodajo uporabniške skripte, barvite, ali pa spremenite videz Scratchevih elementov.

Kako dodam uporabniški slog?

Vedno znova naložite Scratch Addons na strani chrome://extensions, potem ko spremenite vaš dodatek.
Odprite datoteko addon.json in dodajte lastnost "userstyles".
Ta lastnost mora biti seznam.
Vsak element seznama mora imeti naslednji lastnosti: "url" in "matches".
"url" mora biti relativen URL datoteke CSS.
"matches" mora biti seznam URL-jev, na katerih naj bo dodan uporabniški slog. Lahko uporabite zvezdice. Primer datoteke addon.json:

{
 "name": "Scratch Messaging",
 "description": "Provides easy reading and replying to your Scratch messages.",
 "userstyles": [
  {
   "url": "userstyle.css",
   "matches": ["https://scratch.mit.edu/*"]
  },
  {
   "url": "second_userstyle.css",
   "matches": ["https://scratch.mit.edu/projects/*", "https://scratch.mit.edu/users/*"]
  }
 ],
 "tags": ["community"],
 "enabledByDefault": false
}

Razhroščevanje uporabniških slogov

Vedno znova naložite Scratch Addons na strani chrome://extensions, potem ko spremenite vaš dodatek.
Če uporabniški slog ne deluje, preverite, če je dodatek vključen.
Če imate še vedno težave, prosimo, da jih prijavite na GitHub.