Uporabniški slogi

Kaj to so?

Uporabniški slogi omogočajo dodajanje kode CSS Scratchevi spletni strani - z njimi lahko naredite gumbe, ki jih dodajo uporabniške skripte, barvite, ali pa spremenite videz Scratchevih elementov.

Kako dodam uporabniški slog?

Vedno znova naložite Scratch Addons na strani chrome://extensions, potem ko spremenite vaš dodatek.
Odprite datoteko addon.json in dodajte lastnost "userstyles".
Ta lastnost mora biti seznam.
Vsak element seznama mora imeti naslednji lastnosti: "url" in "matches".
"url" mora biti relativen URL datoteke CSS.
"matches" mora biti seznam URL-jev, na katerih naj bo dodan uporabniški slog. Lahko uporabite zvezdice. Primer datoteke addon.json:

{
 "name": "Scratch Messaging",
 "description": "Provides easy reading and replying to your Scratch messages.",
 "userstyles": [
  {
   "url": "userstyle.css",
   "matches": ["https://scratch.mit.edu/*"]
  },
  {
   "url": "second_userstyle.css",
   "matches": ["https://scratch.mit.edu/projects/*", "https://scratch.mit.edu/users/*"]
  }
 ],
 "tags": ["community"],
 "enabledByDefault": false
}

Razhroščevanje uporabniških slogov

Vedno znova naložite Scratch Addons na strani chrome://extensions, potem ko spremenite vaš dodatek.
Če uporabniški slog ne deluje, preverite, če je dodatek vključen.
Če imate še vedno težave, prosimo, da jih prijavite na GitHub.


Izboljšajte to stran.

Komentarji

Make sure to follow the code of conduct. You can see this comment section on GitHub Discussions, as well as editing and removing your comment.