Uporabniške skripte

Kaj to so?

Uporabniške skripte omogočajo izvajanje kode na Scratchevi spletni strani - z njimi lahko dodate gumbe, izboljšate Scratchev urejevalnik, in sploh vse, kar si lahko predstavljate.

Kako dodam uporabniško skripto?

Vedno znova naložite Scratch Addons na strani chrome://extensions, potem ko spremenite vaš dodatek.
Odprite datoteko addon.json in dodajte lastnost userscripts".
Ta lastnost mora biti seznam.
Vsak element seznama mora imeti naslednji lastnosti: "url" in "matches".
"url" mora biti relativen URL datoteke JavaScript.
"matches" mora biti seznam URL-jev, na katerih se naj uporabniška skripta izvaja. Lahko uporabite zvezdice. Primer datoteke addon.json:

{
 "name": "Scratch Messaging",
 "description": "Provides easy reading and replying to your Scratch messages.",
 "userscripts": [
  {
   "url": "userscript.js",
   "matches": ["https://scratch.mit.edu/*"]
  },
  {
   "url": "second_userscript.js",
   "matches": ["https://scratch.mit.edu/projects/*", "https://scratch.mit.edu/users/*"]
  }
 ],
 "tags": ["community"],
 "enabled_by_default": false
}

Kako izgleda datoteka JavaScript?

Datoteke JS uporabniških skript delujejo le, če so sestavljene na določen način.
V uporabniških skriptah mora biti vsa koda v funkciji, ki izgleda nekako tako:

export default async function ({ addon, global, console }) {
 console.log("Hello, " + addon.auth.username);
}

Če bi radi za lažje berljivo kodo napisali več funkcij, to naredite znotraj glavne funkcije.
To deluje:

export default async function ({ addon, global, console }) {
 // To deluje!
 sayHello();
 function sayHello() {
  console.log("Hello, " + addon.auth.username);
 }
}

To NE bo delovalo:

export default async function ({ addon, global, console }) {
 // To NE deluje!
 sayHello();
}
function sayHello() {
 console.log("Hello, " + addon.auth.username);
 // Napaka: addon ni definiran!
}

Vmesniki addon.*

Uporabniške skripte lahko dostopajo do nekaterih vmesnikov addon.*. Za več informacij preberite dokumentacije.

Tehnične lastnosti uporabniških skript

Uporabniške skripte se začnejo izvajati, ko se je stran do konca naložila - z drugimi besedami: delujejo v načinu defer. Vsaka uporabniška skripta je modul JavaScript, ki izvozi funkcijo. Moduli JavaScript se vedno izvajajo v “strogem načinu”.
To pomeni, da si uporabniške skripte istega dodatka NE delijo spremenljivk in funkcij! Če to potrebujete, uporabite objekt global (več informacij je spodaj). Scratch Addons pokliče funkcijo, ki jo je modul izvozil, ter ji da dostop do vmesnikov addon.* in posebnih objektov:

 • addon: uporabniškim skriptam omogoči dostop do vmesnikov addon.*.
 • global: ta objekt si delijo vse uporabniške skripte istega dodatka. Primer uporabe:
// userscript-1.js
export default async function ({ addon, global, console }) {
 global.sayHello = () => console.log("Hello, " + addon.auth.username);
}

// userscript-2.js
export default async function ({ addon, global, console }) {
 global.sayHello();
 // To deluje, če je v seznamu uporabniških skript v datoteki addon.json userscript-1.js pred userscript-2.js.
}
 • console: omogoči, da v brskalnikovem orodju za razvijalce vidite, kateri dodatek je kaj izpisal.

Razhroščevanje uporabniških skript

Vedno znova naložite Scratch Addons na strani chrome://extensions, potem ko spremenite vaš dodatek.
Pred razhroščevanjem se prepričajte, da je dodatek vključen.
Potem pojdite na enega od URL-jev, na katerih naj bi se uporabniška skripta izvajala.
Pritisnite Ctrl+Shift+J, da odprete konzolo.
Tam boste videli izpise dodatkov, tudi vašega, in če ste profesionalni uporabnik orodja za razvijalce, ne boste imeli težav z dodajanjem prekinitev (breakpoints).
Če bi radi preizkušali vmesnik addon.*, ne da bi vsakič spremenili skripto, uporabite window.addon = addon; (v glavni funkciji), da lahko iz konzole dostopate do svojega objekta addon. Ne pozabite te vrstice odstraniti, preden dodatek prispevate na GitHub! Uporabniške skripte ne smejo onesnažiti globalnega objekta.


Izboljšajte to stran.

Komentarji

Make sure to follow the code of conduct. You can see this comment section on GitHub Discussions, as well as editing and removing your comment.