Uporabniške skripte

Kaj to so?

Uporabniške skripte omogočajo izvajanje kode na Scratchevi spletni strani - z njimi lahko dodate gumbe, izboljšate Scratchev urejevalnik, in sploh vse, kar si lahko predstavljate.

Kako dodam uporabniško skripto?

Vedno znova naložite Scratch Addons na strani chrome://extensions, potem ko spremenite vaš dodatek.
Odprite datoteko addon.json in dodajte lastnost userscripts".
Ta lastnost mora biti seznam.
Vsak element seznama mora imeti naslednji lastnosti: "url" in "matches".
"url" mora biti relativen URL datoteke JavaScript.
"matches" mora biti seznam URL-jev, na katerih se naj uporabniška skripta izvaja. Lahko uporabite zvezdice. Primer datoteke addon.json:

{
 "name": "Scratch Messaging",
 "description": "Provides easy reading and replying to your Scratch messages.",
 "userscripts": [
  {
   "url": "userscript.js",
   "matches": ["https://scratch.mit.edu/*"]
  },
  {
   "url": "second_userscript.js",
   "matches": ["https://scratch.mit.edu/projects/*", "https://scratch.mit.edu/users/*"]
  }
 ],
 "tags": ["community"],
 "enabledByDefault": false
}

What does the JavaScript file look like?

Userscript JS files require a specific structure to work.
For userscripts, you must wrap all your code inside a function looking like this:

export default async function ({ addon, global, console }) {
 console.log("Hello, " + await addon.auth.fetchUsername());
}

If you want to abstract code into functions for cleaner code, you should include them inside the main function:
This will work:

export default async function ({ addon, global, console }) {
 // This works!
 sayHello();
 async function sayHello() {
  console.log("Hello, " + await addon.auth.fetchUsername());
 }
}

To NE bo delovalo:

export default async function ({ addon, global, console }) {
 // This WON'T work!
 sayHello();
}
async function sayHello() {
 console.log("Hello, " + await addon.auth.fetchUsername());
 // Error: addon is not defined!
}

Vmesniki addon.*

You can access many addon.* APIs from userscripts. For more information, check the documentation.

Tehnične lastnosti uporabniških skript

Uporabniške skripte se začnejo izvajati, ko se je stran do konca naložila - z drugimi besedami: delujejo v načinu defer. Vsaka uporabniška skripta je modul JavaScript, ki izvozi funkcijo. Moduli JavaScript se vedno izvajajo v “strogem načinu”.
To pomeni, da si uporabniške skripte istega dodatka NE delijo spremenljivk in funkcij! Če to potrebujete, uporabite objekt global (več informacij je spodaj). Scratch Addons pokliče funkcijo, ki jo je modul izvozil, ter ji da dostop do vmesnikov addon.* in posebnih objektov:

 • addon: uporabniškim skriptam omogoči dostop do vmesnikov addon.*.
 • global: ta objekt si delijo vse uporabniške skripte istega dodatka. Primer uporabe:
// userscript-1.js
export default async function ({ addon, global, console }) {
 global.sayHello = () => console.log("Hello, " + addon.auth.fetchUsername());
}

// userscript-2.js
export default async function ({ addon, global, console }) {
 global.sayHello();
 // To deluje, če je v seznamu uporabniških skript v datoteki addon.json userscript-1.js pred userscript-2.js.
}
 • console: omogoči, da v brskalnikovem orodju za razvijalce vidite, kateri dodatek je kaj izpisal.

Razhroščevanje uporabniških skript

Make sure to refresh Scratch Addons from chrome://extensions after making any changes to your addon.
To debug userscripts, first of all make sure your addon is enabled.
Then, go to a URL where you specified your userscript should run.
Open the console by pressing Ctrl+Shift+J.
You should see console logs by addons, including yours. If you’re a devtools pro, you won’t have any trouble setting breakpoints in your code.
Protip: if you want to test the addon.* API without changing your file every time, make your addon window.addon = addon; (inside the main function), and you’ll be able to access your addon’s addon object from the console. Make sure to remove that line before contributing to the repo! Userscripts must not pollute the global object.


Izboljšajte to stran.

Komentarji

Make sure to follow the code of conduct. You can see this comment section on GitHub Discussions, as well as editing and removing your comment.