Vrste dodatkov


Strani v tem razdelku

  • Uporabniške skripte

    Uporabniške skripte omogočajo izvajanje kode na Scratchevi spletni strani - z njimi lahko dodate gumbe, izboljšate Scratchev urejevalnik, in sploh vse, kar si lahko predstavljate.

  • Uporabniški slogi

    Uporabniški slogi omogočajo dodajanje kode CSS Scratchevi spletni strani - z njimi lahko naredite gumbe, ki jih dodajo uporabniške skripte, barvite, ali pa spremenite videz Scratchevih elementov.


Izboljšajte to stran.

Komentarji

Make sure to follow the code of conduct. You can see this comment section on GitHub Discussions, as well as editing and removing your comment.