Za razvijalce

Ta del dokumentacije je namenjen razvijalcem.


Strani v tem razdelku

  • Začetek

  • Uporabniške skripte

    Userscripts are JavaScript files that are executed every time the user loads a Scratch page. They can modify the document's HTML, add new buttons, customize Scratch editor behavior, and so much more.

  • Uporabniški slogi

    Uporabniški slogi omogočajo dodajanje kode CSS Scratchevi spletni strani - z njimi lahko naredite gumbe, ki jih dodajo uporabniške skripte, barvite, ali pa spremenite videz Scratchevih elementov.

  • Dodajanje ikone k imenu nastavitve