Zahvale

Sodelavci

Zelo smo hvaležni tem čudovitim ljudem za njihove prispevke k Scratch Addons, funkcijam razširitve, temam, spletni strani itd. (ključ za emoji)

Veseli smo prispevkov vseh vrst! Ste na kakršen koli način sodelovali? Tukaj preberite, kako lahko dodate svoje ime.

This project follows the all-contributors specification. View the contributors repository here.

183 sodelavcev

Odprtokodni projekti

Brez teh odprtokodnih projektov razširitve Scratch Addons ne bi mogli narediti.

Razširitev

Spletna stran

Posebna zahvala

Posebej se zahvaljujemo vsem, ki so navedeni spodaj.

  • Fundaciji Scratch za razvoj Scratcha.
  • Vsem ustvarjalcem uporabniških skript, uporabniških slogov in drugega orodja za Scratch.
  • Griffpatchu, ki je s svojimi razširitvami spodbudil nastanek Scratch Addons.
  • Vsem, ki ste nam poslali povratne informacije.
  • Vsem, ki so nas ocenili v trgovinah z razširitvami.
  • Vsem, ki so prispevali in tu niso našteti.
  • Vsem, ki so nas podprli na kakšen drug način.
  • Vam kot uporabniku Scratch Addons!