Dodatki

Na tej strani je seznam vseh dodatkov, ki so del Scratch Addons.

Ta stran ni dokončana, in za dodajanje preostalih slik potrebujemo vašo pomoč. Več informacij je na voljo tu.

2D izbira barv
2D izbira barv
2d-color-picker

Zamenja drsnika za svetlost in nasičenost barv z 2D drsnikom. Držite tipko Shift med vlečenjem, da spremenite vrednost samo ene osi.

Popravi veliko začetnico v "Account Settings"
Popravi veliko začetnico v "Account Settings" 🥚
account-settings-capitalize

Če je Scratch v angleščini, spremeni "Account settings" v meniju računa v "Account Settings".

Boljši emoji
Boljši emoji
better-emojis

Zamenja emoji z mačkom v komentarjih z izboljšanimi v vektorski obliki.

Boljši navedki v forumih
Boljši navedki v forumih
better-quoter

Izberite besedilo v forumih in kliknite "Quote" v spodnjem desnem kotu objave, da navedete samo izbrano besedilo.

Kopiranje bitnih slik
bitmap-copy

Omogoči, da dejansko kopirate bitno sliko iz urejevalnika videzov in jo prilepite v druge spletne strani ali programe.

Ikone kategorij blokov
Ikone kategorij blokov
block-palette-icons

V barvne kroge, ki označujejo kategorije blokov, doda ikone.

Shrani bloke kot sliko
Shrani bloke kot sliko
blocks2image

Kliknite delovni prostor v urejevalniku z desno miškino tipko, da izvozite bloke kot sliko SVG/PNG.

Mačji bloki
Mačji bloki
cat-blocks

Vrne mačje bloke iz 1. aprila 2020 v urejevalnik.

Števec dvojnikov
Števec dvojnikov
clones

V urejevalnik doda števec, ki prikaže skupno število dvojnikov figur.

Prelomi vrstic v komentarjih
Prelomi vrstic v komentarjih
comments-linebreaks

Pokaže prelome vrstic (tipka "enter") v komentarjih.

Ctrl+klik za izvajanje skript
ctrl-click-run-scripts

Ne izvede zaporedij blokov, ko jih kliknete, razen če med tem držite tipko Ctrl.

Prilagojene nastavitve povečave skript
Prilagojene nastavitve povečave skript
custom-zoom

Prilagodite najmanjšo in največjo povečavo ter hitrost in začetno vrednost povečave v urejevalniku kode. Lahko tudi samodejno skrije gumbe za povečavo.

Dež dangov na profilih (prvi april)
Dež dangov na profilih (prvi april) 🥚
dango-rain

Pokaže dež dangov ob straneh profilov uporabnikov, ki imajo v svojem polju "O meni" besedo "dango".

Orodje za razhroščevanje
debugger

Doda novo kategorijo blokov in okno za razhroščevanje v urejevalnik. Bloki "log", "warn" (opozorilo) in "error" (napaka) zapišejo določeno sporočilo v okno za razhroščevanje. Blok "breakpoint" začasno zaustavi projekt.

Onemogoči samodejno shranjevanje
disable-auto-save

Onemogoči samodejno shranjevanje projektov med urejanjem.

Gumb "Razpravljaj"
Gumb "Razpravljaj"
discuss-button

Doda gumb Razpravljaj v zgornjo vrstico.

Barvni meniji
Barvni meniji
editor-colored-context-menus

Naredi menije, ki se odprejo, ko kliknete blok z desno miškino tipko, barvne.

Zvočni učinki v urejevalniku
editor-sounds

Doda zvočne učnike, ko povežete ali izbrišete bloke.

Označi trenutno izvajajoče se bloke
Označi trenutno izvajajoče se bloke
editor-stepping

Doda moder okvir blokom, ki se v projektu trenutno izvajajo.

Izpostavi nedeljene projekte
feature-unshared

Omogoči, da izberete nedeljene projekte, ko kliknete "spremeni izpostavljene projekte" na vašem profilu.

Popravi nalaganje SVG-jev
fix-uploaded-svgs

Popravi napako v Scratchevem urejevalniku, ki povzroči, da se datoteke SVG, ustvarjene z nekaterimi urejevalniki, kot je Affinity Designer, ne naložijo pravilno.

Prilagojeni navedki in koda v forumih
Prilagojeni navedki in koda v forumih
forum-quote-code-beautifier

Pokaže lepšo kodo in navedke v forumih.

Uporabi krajevni časovni pas v forumih
forum-time-zones

Spremeni datume objav v vaš časovni pas. Za podatke uporablja ScratchDB.

Nalaganje slik v forumih
Nalaganje slik v forumih
image-uploader

Doda enostavno nalaganje slik v forume.

Neskončno drsenje
infinite-scroll

Omogoča drsenje navzdol, ne da bi kliknili "naloži več".

Spremeni začetni položaj novih figur
initialise-sprite-position

Premakne na novo ustvarjene figure na določen x/y položaj.

Datum deljenja/zadnje spremembe
Datum deljenja/zadnje spremembe
last-edit-tooltip

Premaknite miško na datum, ko je bil projekt deljen, da vidite, kdaj točno je bil deljen in kdaj nazadnje urejen.

Samodejno pokaži razširitve v urejevalniku
load-extensions

Samodejno doda bloke za glasbo, svinčnik, in druge razširitve urejevalnika na seznam kategorij blokov.

Večja omejitev števila znakov v polju "S čim se ukvarjam"
Večja omejitev števila znakov v polju "S čim se ukvarjam"
longer-wiwo

Omogoči, da v polje "S čim se ukvarjam" vnesete 55 več znakov. Vsi uporabniki Scratcha bodo videli dodatne znake.

Boljši gumbi v urejevalniku objav v forumih
material-forum-editor-buttons

Spremeni majhne ikone velikosti 16x16 slikovnih pik v urejevalniku objav v forumih v ikone v formatu SVG.

Filtriraj sporočila na Scratchevi strani za sporočila
message-filters

Omogoča, da izberete, katere vrste sporočil naj bodo prikazane na Scratchevi strani s sporočili.

Pokaži statuse in odzive na objave s strani ocular.jeffalo.net
Pokaži statuse in odzive na objave s strani ocular.jeffalo.net
my-ocular

Pokaže statuse in odzive s strani ocular. Podatki so z jeffalo.net.

Število figur in skript
Število figur in skript
project-info

Pokaže število figur in skript v projektu.

Zavihki v opombah projekta
Zavihki v opombah projekta
project-notes-tabs

Na strani s projektom ustvari zavihka za "Navodila" ter "Opombe in zasluge".

Preusmeritev iz mobilnih forumov v glavne forume 🥚
redirect-mobile-forums

Preusmeri strani /discuss/m/ v /discuss/.

Odstrani zaobljen okvir odra
remove-curved-stage-border

Odstrani zaobljen okvir odra in s tem naredi robove vidne.

Statistika o uporabnikih
Statistika o uporabnikih
scratchstats

Pokaže statistične podatke iz ScratchDB na profilih uporabnikov.

Podpičje
Podpičje 🥚
semicolon

Znova doda podpičje na dnu strani, ki ga je povzročila napaka v kodi.

Pokaži BBCode
Pokaži BBCode
show-bbcode

V forume doda gumb, ki pokaže kodo BBCode objave.

Orodja za upravitelje studiov
Orodja za upravitelje studiov
studio-tools

Omogoča, da enostavno kogarkoli naredite upravitelja, ga odstranite iz vaših studiov ali zapustite poljuben studio na zavihku "kustosi".

Prosojnost blokov
transparent-orphans

Prilagodi prosojnost blokov v urejevalniku, z ločenima možnostma za neuporabljene bloke (tiste, ki niso povezani z dogodkom) in bloke, ki jih vlečete z miško.

Celoten zaslon v YouTube videih
Celoten zaslon v YouTube videih
youtube-fullscreen

Omogoči gumb za celoten zaslon v Scratchevem predvajalniku YouTube videov.