Dodatki

Na tej strani je seznam vseh dodatkov, ki so del Scratch Addons.

Want to help? Let's complete the images!

2D izbira barv
2D izbira barv
2d-color-picker

Zamenja drsnika za svetlost in nasičenost barv v urejevalniku videzov z 2D drsnikom. Držite tipko Shift med vlečenjem, da spremenite samo vrednost ene osi.

Velika začetnica v "Account Settings"
Velika začetnica v "Account Settings" 🥚
account-settings-capitalize

Če je Scratch v angleščini, spremeni "Account settings" v meniju računa v "Account Settings".

Samodejno sledi temam
auto-follow-topics

V forumih samodejno sledi temam, na katerih objavljate.

Boljši emoji
Boljši emoji
better-emojis

Zamenja emoji v komentarjih na spletni strani z izboljšanimi v vektorski obliki.

Nalaganje HD slik
Nalaganje HD slik ⚠️
better-img-uploads

Doda nov gumb nad "naloži videz", ki samodejno spremeni naložene slike v obliko SVG (vektor), da se izogne zmanjšanju kakovosti.

Boljši navedki v forumih
Boljši navedki v forumih
better-quoter

Izberite besedilo v forumih in kliknite "Quote" v spodnjem desnem kotu objave, da navedete samo izbrano besedilo.

Kopiranje bitnih slik
Kopiranje bitnih slik
bitmap-copy

Omogoči, da kopirate bitno sliko iz urejevalnika videzov v sistemsko odložišče in jo prilepite v druge spletne strani ali programe.

Števec blokov
Števec blokov
block-count

Pokaže skupno število blokov v projektu v menijski vrstici urejevalnika. Prej del dodatka "število figur in skript".

Shrani bloke kot sliko
Shrani bloke kot sliko
blocks2image

Kliknite prostor za kodo z desno miškino tipko, da izvozite bloke kot sliko SVG ali PNG.

Customizable link style
Customizable link style ⚠️
colorblind

Lets you customize the style of links around the website.

Prelomi vrstic v komentarjih
Prelomi vrstic v komentarjih
comments-linebreaks

Naredi prelome vrstic (tipka Enter) v komentarjih na spletni strani vidne, namesto da bi bili zamenjani s presledki.

Kompaktna sporočila
Kompaktna sporočila
compact-messages

Naredi Scratchevo stran s sporočili kompaktno in lažje berljivo.

Kopiraj vrednosti okroglih blokov
Kopiraj vrednosti okroglih blokov
copy-reporter

Doda možnost kopiranja vrednosti spremenljivk na odru (v meniju desne miškine tipke) in oblačkov okroglih blokov.

Ctrl+klik za izvajanje skript
ctrl-click-run-scripts

Prepreči izvajanje skript ob kliku, razen če držite tipko Ctrl.

Objava s Ctrl+Enter
ctrl-enter-post

Samodejno objavi komentar ali objavo na forumu, ko pritisnete Ctrl+Enter.

Prilagoditev okvirja sličic uporabnikov
Prilagoditev okvirja sličic uporabnikov
customize-avatar-border

Skrijte ali spremenite obrobo slik uporabnikov v komentarjih projektov in studiov.

Dež dangov na profilih (prvi april)
Dež dangov na profilih (prvi april) 🥚
dango-rain

Pokaže dež dangov ob straneh profilov uporabnikov, ki imajo v svojem polju "O meni" besedo "dango".

Prilagoditev začetnega projekta
Prilagoditev začetnega projekta ⚠️
default-project

Zamenja začetni projekt s Scratchevim mačkov s poljubnim projektom.

Onemogoči samodejno shranjevanje
Onemogoči samodejno shranjevanje
disable-auto-save

Onemogoči samodejno shranjevanje projektov med urejanjem.

Ne premakni prilepljenih predmetov
Ne premakni prilepljenih predmetov
disable-paste-offset

V urejevalniku videzov kopiranih predmetov ne premakne, ampak jih prilepi na njihovem prejšnjem položaju.

Onemogoči tresenje figur v seznamu figur
Onemogoči tresenje figur v seznamu figur
disable-sprite-wobble

Omogoči premikanje skript, videzov in zvokov v druge figure, ne da bi se pri tem figure premikale po seznamu figur.

Gumb za učinek odmeva
Gumb za učinek odmeva
echo-effect

V urejevalnik zvokov znova doda gumb Odmev.

Dodatne tipke
Dodatne tipke
editor-extra-keys

V spustni meni blokov "je pritisnjena tipka ()?" in "ko je tipka () pritisnjena" doda več tipk, na primer Enter, piko, vejico in druge. Tudi uporabniki, ki nimajo tega dodatka, bodo lahko uporabljali te tipke.

Zvočni učinki v urejevalniku
Zvočni učinki v urejevalniku
editor-sounds

Doda zvočne učnike, ko povežete ali izbrišete bloke.

Gumb za prekinitev deljenja v urejevalniku
Gumb za prekinitev deljenja v urejevalniku
editor-unshare-button

Zamenja napis "Deljeno" zraven polja za vnos naslova projekta z gumbom za prekinitev deljenja projekta.

Popravljeno nalaganje SVG-jev
Popravljeno nalaganje SVG-jev
fix-uploaded-svgs

Popravi napako v Scratchevem urejevalniku, ki povzroči, da se datoteke SVG, ustvarjene z nekaterimi urejevalniki, kot je Affinity Designer, ne naložijo pravilno.

Gumb za kopiranje kode v forumih
Gumb za kopiranje kode v forumih
forum-copy-code

Doda gumb "kopiraj kodo" nad okvirje s kodo v forumih, ki kopira vsebino v odložišče.

Navedi številko objave
Navedi številko objave
forum-id

Kliknite gumb "navedi številko objave", da v svoj odgovor dodate povezavo do objave.

Samodejni predogled objave v forumih
Samodejni predogled objave v forumih
forum-live-preview

Ko med pisanjem ali urejanjem objave v forumih nehate tipkati, samodejno pokaže predogled.

Forum post cooldown display
Forum post cooldown display
forum-post-countdown

After submitting a forum post, displays a countdown on the submit button showing how long you have to wait before posting again.

Prilagoditev navedkov in kode v forumih
Prilagoditev navedkov in kode v forumih
forum-quote-code-beautifier

Pokaže lepšo kodo in navedke v forumih.

Krajevni časovni pas v forumih
Krajevni časovni pas v forumih
forum-time-zones

Uporabi vaš časovni pas za prikaz datuma in časa objave v forumih.

Več gumbov v orodni vrstici v forumih
Več gumbov v orodni vrstici v forumih
forum-toolbar

V orodno vrstico urejevalnika objav v forumih doda gumbe za vstavljanje značk BBCode, npr. [center] in [color].

Višja ločljivost sličic
Višja ločljivost sličic
hi-res-thumbnails

Zamenja sličice na spletni strani s slikami z višjo ločljivostjo. Uporabno za zaslone z visoko ločljivostjo (Retina) in brskanje s povečavo, večjo od 100%.

Skrij statistiko projekta
Skrij statistiko projekta
hide-project-stats

Skrijte število všečkov, priljubljenih, predelav, komentarjev in ogledov na straneh projektov, naslovni strani in v Mojih stvareh.

Skrij podpise v forumih
Skrij podpise v forumih
hide-signatures

Skrije podpise objav v forumih in doda gumb "Pokaži podpis".

Vodoravni zavihki v Mojih stvareh
Vodoravni zavihki v Mojih stvareh
horizontal-mystuff-tabs

Premakne gumbo za premikanje po Mojih stvareh ("Vsi projekti", "Moji studii", "Smeti") z leve strani na vrh.

Nalaganje slik v forumih
Nalaganje slik v forumih
image-uploader

Doda gumb, ki naloži sliko in jo vstavi neposredno v objavo v forumu.

Datum deljenja/zadnje spremembe
Datum deljenja/zadnje spremembe
last-edit-tooltip

Premaknite miško na datum, ko je bil projekt deljen, da vidite, kdaj točno je bil deljen in kdaj nazadnje urejen.

Boljši gumbi v urejevalniku objav v forumih
Boljši gumbi v urejevalniku objav v forumih
material-forum-editor-buttons

Zamenja zabrisane ikone gumbov v urejevalniku objav v forumih z ikonami Material.

Filtriranje sporočil
Filtriranje sporočil
message-filters

Omogoča, da izberete, katere vrste sporočil naj bodo prikazane na Scratchevi strani s sporočili.

Statusi in odzivi ocular
Statusi in odzivi ocular
my-ocular

Pokaže statuse ocular in odzive na objave v forumih. Za pridobivanje podatkov uporablja my-ocular.jeffalo.net.

Necropost highlighter
Necropost highlighter
necropost-highlighter

Highlights topics started much earlier than others on the same page in selected forums, so you don't waste time reading zombie messages or replies to help, question or request topics that were actually asked long ago.

Ne razmakni prekrivajočih se skript
no-script-bumping

Omogoči premikanje in spreminjanje skript, ne da bi se pri tem premikale prekrivajoče se skripte.

Vedno pokaži številčnico
Vedno pokaži številčnico
number-pad

Med urejanjem polj za vnos števil v blok pokaže Scratchevo številčnico na vseh napravah, ne le na tistih z zasloni na dotik.

Sprejem povabil v studie z enim klikom
Sprejem povabil v studie z enim klikom
one-click-studio-invites

Sprejmite povabila v studie neposredno na Scratchevi strani s sporočili. Gumb za sprejem bo prikazan pod sporočili o povabilu v studio.

Zavihki v opombah projekta
Zavihki v opombah projekta
project-notes-tabs

Na strani s projektom ustvari zavihka za "Navodila" ter "Opombe in zasluge".

Preusmeritev v standardne forume
Preusmeritev v standardne forume
redirect-mobile-forums

Preusmeri povezave na mobilne forume v standardne ("glavne") forume.

Zapomni si skrčene kategorije v forumih
Zapomni si skrčene kategorije v forumih
remember-collapsed-categories

Kategorije na seznamu forumov, ki jih skrčite, bodo ostale skrčene, ko znova obiščete stran.

Gumb za predelavo lastnih projektov
Gumb za predelavo lastnih projektov
remix-button

Projektom, ki ste jih naredili vi, doda gumb Predelaj.

Odstrani zaobljen okvir odra
Odstrani zaobljen okvir odra
remove-curved-stage-border

Odstrani zaobljen okvir odra in s tem naredi robove vidne.

Odstrani samodejno izpolnjevanje iskalne vrstice
Odstrani samodejno izpolnjevanje iskalne vrstice
remove-search-bar-autocomplete

Prepreči spletnim brskalnikom, da bi samodejno vnašali predloge v iskalno polje vrstice za navigacijo.

Bloki Scratcha 3.0 v forumih
Bloki Scratcha 3.0 v forumih ⚠️
scratchblocks

Zamenja bloke (scratchblocks) v forumih z novejšo različico.

Statistika na profilih
Statistika na profilih
scratchstats

Pokaže statistične podatke iz ScratchDB na profilih uporabnikov.

Polje za iskanje po seznamu figur
Polje za iskanje po seznamu figur
search-sprites

Poleg seznama figur doda polje za iskanje figur glede na ime.

Podpičje
Podpičje 🥚
semicolon

Znova doda podpičje na dnu strani, ki ga je povzročila napaka v kodi.

Deli projekte v Mojih stvareh
Deli projekte v Mojih stvareh
share-through-mystuff

Omogoči deljenje projektov na strani Moje stvari.

Gumb za ogled BBCode
Gumb za ogled BBCode
show-bbcode

V forume doda gumb, ki pokaže kodo BBCode objave.

Prosojnost blokov
Prosojnost blokov
transparent-orphans

Prilagodi prosojnost blokov v urejevalniku, z ločenima možnostma za neuporabljene bloke (tiste, ki niso povezani z dogodkom) in bloke, ki jih vlečete z miško.

Skrij gumb Vadnice
Skrij gumb Vadnice
tutorials-button

Skrije gumb Vadnice v menijski vrstici urejevalnika.

Pokaži ID uporabnikov
Pokaži ID uporabnikov
user-id

Uporabniškemu imenu na vrhu profilov doda ID uporabnika.

Celoten zaslon v YouTube videih
Celoten zaslon v YouTube videih
youtube-fullscreen

Omogoči gumb za celoten zaslon v Scratchevem predvajalniku YouTube videov.