Style użytkownika

Style użytkownika pozwalają dać kod CSS na stronę Scratch - użyteczne, żeby zmienić wygląd elementu na stronie.

Jak dodać styl użytkownika?

Upewnij się żeby odświeżyć rozszerzenie ze strony chrome://extensions po zrobieniu zmian do dodatku. Przejdź do ustawień Twojego dodatku (addon.json) i dodaj wartość "userstyles". Ta wartość musi być deklaracją listy. Każdy obiekt w liście musi mieć dwie wartości "url" i "matches" "url" musi być linkiem do pliku CSS "matches" must be warunkiem na jakich stronach styl ma być włączony Przykładowa deklaracja:

{
 "name": "Scratch Messaging",
 "description": "Provides easy reading and replying to your Scratch messages.",
 "userstyles": [
  {
   "url": "userstyle.css",
   "matches": ["https://scratch.mit.edu/*"]
  },
  {
   "url": "second_userstyle.css",
   "matches": ["https://scratch.mit.edu/projects/*", "https://scratch.mit.edu/users/*"]
  }
 ],
 "tags": ["community"],
 "enabledByDefault": false
}

Naprawianie stylów użytkownika

Upewnij się żeby odświeżyć dodatek ze strony chrome://extensions po zrobieniu zmian Jeśli nie widzisz zmian, upewnij się że dodatek jest odblokowany Jeśli nadal natrafiasz na problem, skontaktuj się z nami na GitHub!