Typy Dodatków


Sekcje Strony

  • Kody strony

    Userscripty pozwalają wywoływać kod na stronach Scratcha. Możesz dzięki nim dodawać przyciski, zmieniać edytor Scratcha, lub robić cokolwiek co wymarzysz!

  • Style użytkownika

    Style użytkownika pozwalają dać kod CSS na stronę Scratch - użyteczne, żeby zmienić wygląd elementu na stronie.