Dodawanie ikony do nazwy ustawień

Aby dodać ikonę do nazwy ustawienia bez powodowania awari,

  • Upewnij się, że nazwa pliku ikony nie zawiera myślników
  • Napisz @ICONFILENAME.svg jako ustawienie w pliku addon.json
  • Dodaj plik @ICONFILENAME.svg w folderze /images/icons/
  • Edytuj plik /background/load-addon-manifests.js, aby dodać nazwaplikuikonyIcon: "@ICONFILENAME.svg",
  • Edytuj /addons/scratch-notifier/notifier.js, aby edytować ustawienia powiadomień.