Rozwijanie

Sprawdź tę sekcję z naszą dokumentacją dla developerów!


Sekcje Strony

  • Rozpoczęcie

  • Kody strony

    Userscripts are JavaScript files that are executed every time the user loads a Scratch page. They can modify the document's HTML, add new buttons, customize Scratch editor behavior, and so much more.

  • Style użytkownika

    Style użytkownika to zasady CSS, które wpływają na strony Scratch. Mogą zmieniać styl istniejących elementów interfejsu Scratcha, oraz elementów z dodatków Scratch Addons.

  • Dodawanie ikony do nazwy ustawień