Addons

Ta strona zawiera listę wszystkich dodatków zaimplementowanych w Scratch Addons.

Ta strona jest niekompletna i potrzebujemy twojej pomocy, aby uzupełnić obrazy. Przeczytaj więcej tutaj.

Próbnik kolorów 2D
Próbnik kolorów 2D
2d-color-picker

Replaces saturation and brightness sliders in the costume editor with a 2D color picker. Hold Shift while dragging the cursor to change the values on a single axis.

Capitalized Account Settings
Capitalized Account Settings 🥚
account-settings-capitalize

Zmienia "Ustawienia konta" w menu konta na "Ustawienia Konta".

Lepsze emoji
Lepsze emoji
better-emojis

Replaces the cat emojis in comments on the website with improved vector designs.

HD image uploads
HD image uploads
better-img-uploads

Adds a new button above the "upload costume" button that automatically converts uploaded bitmap images into SVG (vector) images to avoid losing quality.

Lepszy cytat z forum
Lepszy cytat z forum
better-quoter

Zaznacz tekst w poście na forum i kliknij cytat w prawym dolnym rogu, aby zacytować tylko zaznaczony tekst.

Kopiowanie obrazów bitmapowych
Kopiowanie obrazów bitmapowych
bitmap-copy

Allows you to copy a bitmap image from the costume editor into the system clipboard, so that you can paste it in other websites or software.

Zapisz bloki jako obraz
Zapisz bloki jako obraz
blocks2image

Right click the code area to export blocks as SVG/PNG images.

Nowe linie w komentarzach
Nowe linie w komentarzach
comments-linebreaks

Pokazuje nowe linie (przyciskanie enter) w komentarzach.

Compact messages
Compact messages
compact-messages

Makes Scratch's messages page more compact and easier to read.

Ctrl+Klik, aby uruchomić skrypty
ctrl-click-run-scripts

Only run scripts on click if also holding the Ctrl key.

Ctrl+Enter to post
ctrl-enter-post

Automatically posts the comment or forum post on Ctrl+Enter.

Customizable profile picture border
Customizable profile picture border
customize-avatar-border

Allows you to hide or change the outline around profile pictures in project and studio comments.

Deszcz Dango na profilach (prima aprilis)
Deszcz Dango na profilach (prima aprilis) 🥚
dango-rain

Użytkownicy, którzy w swojej sekcji „O mnie” zamieścili słowo „dango”, będą mieli emotikony dango po bokach profilu.

Customizable default project
default-project

Change the default project from the Scratch Cat to any existing project.

Wyłącz automatyczne zapisywanie
disable-auto-save

wyłącza opcje automatycznego zapisywania podczas tworzenia projektu

Przycisk Dyskusji
Przycisk Dyskusji
discuss-button

Adds the discuss button to the navigation bar.

Extra key support
editor-extra-keys

Adds more keys to the "key () pressed?" block dropdown, such as enter, dot, comma, and more.

Efekty dźwiękowe edytora
editor-sounds

Plays sound effects when you connect or delete blocks.

Unshare button in editor
editor-unshare-button

Replaces the "Shared" button next to the project title box with a button to unshare the project.

Napraw zepsute przesyłanie plików SVG
fix-uploaded-svgs

Naprawia błąd w Edytorze Scratcha edytor zawodzi dokładnie przesłać pliki SVG stworzone z niektórymi edytorami zdjęć np. Affinity Designer

Copy code button on forums
Copy code button on forums
forum-copy-code

Adds a "copy code" button above code boxes in forum posts that copies the contents into the clipboard.

Customizable quotes and code blocks on forums
Customizable quotes and code blocks on forums
forum-quote-code-beautifier

Pokazuje ładniejszy kod i bloki cytatów na forach.

Używaj lokalnej strefy czasowej na forach
Używaj lokalnej strefy czasowej na forach
forum-time-zones

Konwertuje daty publikacji na twoją strefę czasową. Używa ScratchDB do informacji.

More forum toolbar buttons
More forum toolbar buttons
forum-toolbar

Adds buttons in the forum editing toolbar to insert BBCode tags, such as [center] or [color].

Hide project stats
Hide project stats
hide-project-stats

Lets you hide love, favorite, remix and view counts in the front page and project pages.

Przesyłanie obrazów na forach
Przesyłanie obrazów na forach
image-uploader

Adds a button to directly upload and insert images into forum posts.

Shared/edited dates tooltip
Shared/edited dates tooltip
last-edit-tooltip

Hover over a project's share date for information on when exactly it was shared and last edited.

Better forum post editor buttons
Better forum post editor buttons
material-forum-editor-buttons

Changes the icons for buttons in the forum post editor from pixelated bitmaps to Material icons.

Message filters
Message filters
message-filters

Lets you select filters for types of messages to hide or show on Scratch's messages page.

ocular integration
ocular integration
my-ocular

Shows ocular statuses and forum post reactions. Uses my-ocular.jeffalo.net to obtain data.

Do not automatically space overlapping scripts
no-script-bumping

Allows scripts to be moved and modified without causing overlapping scripts to move around.

Project notes tabs
Project notes tabs
project-notes-tabs

Tworzy na stronie projektu zakładki dla sekcji „Instrukcje” i „Uwagi i podziękowania”.

Redirect to standard forums
redirect-mobile-forums

Redirects you to the standard ("main") forums when you click a link to the mobile forums.

Remix button in own projects
remix-button

Adds the Remix button to your own projects.

Usuń zaokrąglone krawędzie odtwarzacza
Usuń zaokrąglone krawędzie odtwarzacza
remove-curved-stage-border

Usuwa zaokrąglone krawędzie sceny, pozwala tobie spojrzeć w jej rogi

3.0 Scratchblocks on forums
scratchblocks

Enables the new version of scratchblocks on the forums.

Statystyki profili
Statystyki profili
scratchstats

Shows statistics from ScratchDB on user profiles.

Błąd średnika
Błąd średnika 🥚
semicolon

Adds the semicolon glitch back to Scratch.

BBCode source button
BBCode source button
show-bbcode

Dodaje przycisk do forów, który pokazuje źródło BBCode postu.

Przezroczystość bloku
Przezroczystość bloku
transparent-orphans

Dostosuj przezroczystość bloków w edytorze, korzystając z osobnych opcji dla bloków osieroconych (bez grzybka u góry) i bloków przeciąganych.

Show user IDs
Show user IDs
user-id

Adds the user ID next to the username at the top of profile pages.

Pełny ekran YouTube
Pełny ekran YouTube
youtube-fullscreen

Enables the full screen button in Scratch's YouTube video player.