Addons

Ta strona zawiera listę wszystkich dodatków zaimplementowanych w Scratch Addons.

Ta strona jest niekompletna i potrzebujemy twojej pomocy, aby uzupełnić obrazy. Przeczytaj więcej tutaj.

Próbnik kolorów 2D
Próbnik kolorów 2D
2d-color-picker

Replaces saturation and brightness sliders in the costume editor with a 2D color picker. Hold Shift while dragging the cursor to change the values on a single axis.

Capitalized Account Settings
Capitalized Account Settings 🥚
account-settings-capitalize

Zmienia "Ustawienia konta" w menu konta na "Ustawienia Konta".

Lepsze emoji
Lepsze emoji
better-emojis

Replaces the emojis in comments on the website with improved vector designs.

HD image uploads
HD image uploads
better-img-uploads

Adds a new button above the "upload costume" button that automatically converts uploaded bitmap images into SVG (vector) images to avoid losing quality.

Lepszy cytat z forum
Lepszy cytat z forum
better-quoter

Zaznacz tekst w poście na forum i kliknij cytat w prawym dolnym rogu, aby zacytować tylko zaznaczony tekst.

Kopiowanie obrazów bitmapowych
Kopiowanie obrazów bitmapowych
bitmap-copy

Allows you to copy a bitmap image from the costume editor into the system clipboard, so that you can paste it in other websites or software.

Zapisz bloki jako obraz
Zapisz bloki jako obraz
blocks2image

Right click the code area to export blocks as SVG/PNG images.

Nowe linie w komentarzach
Nowe linie w komentarzach
comments-linebreaks

Pokazuje nowe linie (przyciskanie enter) w komentarzach.

Kompaktowe wiadomości
Kompaktowe wiadomości
compact-messages

Sprawia, że strona wiadomości Scratcha jest bardziej kompaktowa i łatwiejsza do odczytania.

Ctrl+Klik, aby uruchomić skrypty
ctrl-click-run-scripts

Only run scripts on click if also holding the Ctrl key.

Ctrl+Enter to post
ctrl-enter-post

Automatically posts the comment or forum post on Ctrl+Enter.

Customizable profile picture border
Customizable profile picture border
customize-avatar-border

Pozwala ukryć lub zmienić kontur wokół zdjęć profilowych w komentarzach do projektów i studia.

Deszcz Dango na profilach (prima aprilis)
Deszcz Dango na profilach (prima aprilis) 🥚
dango-rain

Użytkownicy, którzy w swojej sekcji „O mnie” zamieścili słowo „dango”, będą mieli emotikony dango po bokach profilu.

Customizable default project
default-project

Change the default project from the Scratch Cat to any existing project.

Wyłącz automatyczne zapisywanie
disable-auto-save

wyłącza opcje automatycznego zapisywania podczas tworzenia projektu

Do not shift pasted items
disable-paste-offset

Paste copied items at their original position instead of shifted slightly in the costume editor.

Przycisk Dyskusji
Przycisk Dyskusji
discuss-button

Adds the discuss button to the navigation bar.

Przycisk efektu echa
Przycisk efektu echa
echo-effect

Przywraca przycisk Echo w edytorze dźwięku.

Editor comment previews
Editor comment previews
editor-comment-previews

Allows you to preview the contents of comments by hovering over collapsed comments and blocks. You can use this to view comments that are off-screen, identify a loop block from the bottom by its preview, fit many long comments in a small space, and more.

Extra key support
Extra key support
editor-extra-keys

Adds more keys to the "key () pressed?" and "when () key pressed" block dropdowns, such as enter, dot, comma, and more.

Efekty dźwiękowe edytora
editor-sounds

Plays sound effects when you connect or delete blocks.

Unshare button in editor
Unshare button in editor
editor-unshare-button

Replaces the "Shared" button next to the project title box with a button to unshare the project.

Napraw zepsute przesyłanie plików SVG
fix-uploaded-svgs

Naprawia błąd w Edytorze Scratcha edytor zawodzi dokładnie przesłać pliki SVG stworzone z niektórymi edytorami zdjęć np. Affinity Designer

Copy code button on forums
Copy code button on forums
forum-copy-code

Adds a "copy code" button above code boxes in forum posts that copies the contents into the clipboard.

Quote post number
Quote post number
forum-id

Click the "quote post number" button to include a link to the post in your reply.

Customizable quotes and code blocks on forums
Customizable quotes and code blocks on forums
forum-quote-code-beautifier

Pokazuje ładniejszy kod i bloki cytatów na forach.

Lokalna strefa czasowa na forum
Lokalna strefa czasowa na forum
forum-time-zones

Uses your local time zone for displaying post dates and times on the forums.

More forum toolbar buttons
More forum toolbar buttons
forum-toolbar

Adds buttons in the forum editing toolbar to insert BBCode tags, such as [center] or [color].

Ukrywa statystyki projektów
Ukrywa statystyki projektów
hide-project-stats

Pozwala ukryć liczniki polubień, pokochań, remiksów i wyświetleń na stronie głównej i stronach projektów.

Przesyłanie obrazów na forach
Przesyłanie obrazów na forach
image-uploader

Adds a button to directly upload and insert images into forum posts.

Shared/edited dates tooltip
Shared/edited dates tooltip
last-edit-tooltip

Hover over a project's share date for information on when exactly it was shared and last edited.

Better forum post editor buttons
Better forum post editor buttons
material-forum-editor-buttons

Changes the icons for buttons in the forum post editor from pixelated bitmaps to Material icons.

Filtr wiadomości
Filtr wiadomości
message-filters

Lets you select filters for types of messages to hide or show on Scratch's messages page.

ocular integration
ocular integration
my-ocular

Shows ocular statuses and forum post reactions. Uses my-ocular.jeffalo.net to obtain data.

Do not automatically space overlapping scripts
no-script-bumping

Allows scripts to be moved and modified without causing overlapping scripts to move around.

Project notes tabs
Project notes tabs
project-notes-tabs

Tworzy na stronie projektu zakładki dla sekcji „Instrukcje” i „Uwagi i podziękowania”.

Redirect to standard forums
Redirect to standard forums
redirect-mobile-forums

Redirects you to the standard ("main") forums when you click a link to the mobile forums.

Przycisk remixu na własnych projektach
Przycisk remixu na własnych projektach
remix-button

Dodaje przycisk remixu do twoich projektów

Usuń zaokrąglone krawędzie odtwarzacza
Usuń zaokrąglone krawędzie odtwarzacza
remove-curved-stage-border

Usuwa zaokrąglone krawędzie sceny, pozwala tobie spojrzeć w jej rogi

Bloki 3.0 Scratchblocks na forach
Bloki 3.0 Scratchblocks na forach
scratchblocks

Włącza nową wersję bloków na forach.

Statystyki profili
Statystyki profili
scratchstats

Pokazuj statystyki z ScratchDB na profilach użytkowników

Błąd średnika
Błąd średnika 🥚
semicolon

Adds the semicolon glitch back to Scratch.

BBCode source button
BBCode source button
show-bbcode

Dodaje przycisk do forów, który pokazuje źródło BBCode postu.

Przezroczystość bloku
Przezroczystość bloku
transparent-orphans

Dostosuj przezroczystość bloków w edytorze, korzystając z osobnych opcji dla bloków osieroconych (bez grzybka u góry) i bloków przeciąganych.

Ukryj przycisk Samouczków
Ukryj przycisk Samouczków
tutorials-button

Ukrywa przycisk Samouczków na pasku menu edytora.

Pokaż ID użytkownika
Pokaż ID użytkownika
user-id

Dodaje ID użytkownika obok nazwy użytkownika na górze strony profilu.

Pełny ekran YouTube
Pełny ekran YouTube
youtube-fullscreen

Enables the full screen button in Scratch's YouTube video player.