Addons Lokaliseren

Addons lokaliseren is simpel.

Berichten toevoegen

Maak onder addons-l10n/en/ een bestand genaamd ADDONID.json, waar ADDONID het addon-ID is (de mapnaam). Schrijf hier je berichten die je wilt vertalen:

{
 "ADDONID/meow": "Miauw",
 "ADDONID/cats": "{number, plural, one {1 kat} other {# katten}}",
 "ADDONID/eat": "Ik wil {food} eten!",
 "ADDONID/salmon": "zalm",
 "ADDONID/sardine": "sardien",
 "ADDONID/move-steps": {
  "string": "neem {number} stappen",
  "developer_comment": "Zorg ervoor dat deze vertaling van het blok hetzelfde is als die van Scratch."
 }
}

Plaatsvervangers

Soms hebben berichten dingen nodig die dynamisch gegenereerd zijn. Bijvoorbeeld, het aantal katten, of een invoer. Om dit te doen, kun je plaatsvervangers gebruiken zoals {placeholderName}. Plaatsvervangernaam zou alleen letters moeten hebben (geen getallen).

Meervouden

Wat als de plaatsvervanger een getal is? We kunnen meervouden gebruiken zoals {placeholderName, plural, one {als er één ding is} other {als er # dingen zijn}}. Als de plaatsvervanger 1 is, zal het “als er één ding is” staan, anders zegt het “wanneer er (plaatsvervanger) dingen zijn”.

Ontwikkelaarsopmerkingen

Ontwikkelaarsopmerkingen zijn zichtbaar in Transifex wanneer de string geselecteerd is. Deze opmerkingen worden meestal gebruikt om de vertalers op weg te helpen door aan te geven hoe de string moet worden vertaald of om aanvullende informatie te geven voor talen die geen onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine letters.

De vertalingen gebruiken

Verander de eerste regel van je userscript van iets zoals:

export default async function ({ addon, console }) {

naar:

export default async function ({ addon, console, msg }) {

De nieuwe msg is de functie die je gebruikt voor vertalingen. Bijvoorbeeld, tekst = "Miauw" kan nu tekst = msg("miauw") zijn. Het addon-ID en de slash is weggelaten.

Plaatsvervangers

Je kunt plaatsvervangende waardes geven:

cat = msg("katten", {number: 1}) // toont "1 kat"
cats = msg("katten", {number: 3}) // toont "3 katten"
hungry = msg("eat", {food: "kabeljauw"}) // toont "Ik wil kabeljauw eten!"

Je kunt berichten ook “nesten”:

hungry2 = msg("eat", {food: msg("zalm")}) // toont "Ik wil zalm eten!"

Veiligheid

Als je onbewerkte HTML schrijft, zou msg vervangen moeten worden met een veiligere versie van safeMsg.