Optimale Praktijken

Volg deze optimale praktijken bij het schrijven of beoordelen van userscript-code.

DOM-manipulatie

Gebruik addEventListener i.p.v. “onevent”

Vermijd het gebruik van “onevent”-waarden op HTML-elementen, zoals onclick. Gebruik in plaats daarvan addEventListener. Hierdoor kunnen meerdere addons tegelijkertijd dezelfde gebeurtenis op hetzelfde element waarnemen, zonder te conflicteren. Het is alleen handig om “onevent” te gebruiken voor elementen die in dezelfde addon zijn gecreëerd die de gebeurtenis waarneemt. Vermijd altijd het gebruik van “onevent” HTML-attributen, bijvoorbeeld element.setAttribute("onclick", "doe dit niet").

// Doe dit niet:
document.querySelector(".remix-button").onclick = () => {
 prompt("Weet je zeker dat je wilt remixen?");
};
// Doe in plaats daarvan dit:
document.querySelector(".remix-button").addEventListener("click", () => {
 prompt("Weet je zeker dat je wilt remixen?");
});

Vermijd het gebruik van innerHTML

Vermijd het gebruik van innerHTML. Gebruik in plaats daarvan innerText of textContent. Overige API’s die mogelijk tot XSS-kwetsbaarheden kunnen leiden moeten ook worden vermeden, zoals insertAdjacentHTML, outerHTML, document.write(), etc.

// Doe dit niet:
document.querySelector(".sa-remix-button").innerHTML = `<span>Remix ${projectTitle}</span>`;
// Doe in plaats daarvan dit:
const span = document.createElement("span");
span.textContent = `Remix ${projectTitle}`;
document.querySelector(".sa-remix-button").append(span);

Verberg elementen i.p.v. ze te verwijderen

Vermijd het gebruik van .remove() op HTML-elementen, omdat het in sommige extreme gevallen de pagina kan laten crashen. In specifieke situaties mogen addons het alleen gebruiken voor elementen die ze zelf hebben gemaakt.

// Doe dit niet:
document.querySelector(".remix-button").remove();
// Doe in plaats daarvan dit:
document.querySelector(".remix-button").style.display = "none";

// Of doe dit, m.b.v. een userstyle:
document.querySelector(".remix-button").classList.add("sa-remix-button-hidden");

Gebruik waitForElement alleen waar nodig

Vermijd het gebruik van de API addon.tab.waitForElement als het element gegarandeerd bestaat. Het zal nog steeds werken zonder een grote impact op prestaties te hebben, maar het kan anderen die de code lezen misschien verwarren. Het gebruik van waitForElement betekent meestal dat er minstens 1 situatie is waar het element niet bestaat op het moment van uitvoering. Het is bijvoorbeeld niet nodig om waitForElement te gebruiken om naar forumposts te zoeken, behalve als de userscript is gedeclareerd met "runAtComplete": false. Gebruik in die gevallen gewoon document.querySelectorAll().

Gebruik element.closest() i.p.v. parentElement te misbruiken

Avoid overusing parentElement when traversing an element’s ancestors. Instead, use element.closest(), which works very similarly to element.querySelector().

// Don't do this:
reportButton.addEventListener("click", (event) => {
 const commentElement = event.target.parentElement.parentElement.parentElement.parentElement;
})
// Do this instead:
reportButton.addEventListener("click", (event) => {
 const commentElement = event.target.closest(".comment");
})

Optimale praktijken in JavaScript

Gebruik moderne JavaScript

 • Gebruik liever nieuwere API’s, zoals fetch() i.p.v. XMLHttpRequest.
 • Gebruik nooit == voor vergelijkingen. Gebruik in plaats daarvan ===.
 • Gebruik optionele chaining als een object in sommige gevallen null kan zijn. Bijvoorbeeld: document.querySelector(".remix-button")?.textContent.
 • Gebruik for ... of-lussen of .forEach(). Vermijd lussen in C-stijl zoals for (let i = 0; < arr.length; i++).

Gebruik alleen “let” i.p.v. “const” als de variabele opnieuw toegewezen kan worden

We gebruiken meestal camelCase om variabelen een naam te geven, ongeacht of ze zijn toegewezen met “let” of “const”. Voor constante strings of getallen gebruiken we meestal SNAKE_CASE.

Hier is een voorbeeld:

let actionCounter = 0;
actionCounter++;

const remixButton = document.querySelector(".remix-button");

const DEFAULT_ZOOM = 1.20;

Als mensen je code lezen zouden ze kunnen denken dat een variabele die is gedeclareerd met “let” misschien ergens anders in het script opnieuw wordt toegewezen. Als dat niet het geval is, gebruik dan “const”. Onthoud dat objecten en arrays die zijn gedeclareerd als “const” geen bevroren waarden hebben. Waarden in het object kunnen nog steeds veranderen, ook al kan de variabele zelf niet opnieuw worden toegewezen.

Stel geen globale variabelen in

Vermijd het instellen van eigenschappen op het globale window-object, behalve als je een globale functie, zoals fetch(), aan het vervuilen bent. Als meerdere addons informatie of functies met elkaar moeten delen, maak dan een JS-modulebestand en importeer het vanaf beide userscripts.

// Doe dit niet:
window.isDarkMode = true;

Verklaar geen functies buiten de standaardexport

Er is geen reden om functies buiten de export default async function(){}-functie te verklaren. JavaScript geeft je de mogelijkheid om functies binnen andere functies te verklaren.

You may move functions to separate JS module files (which aren’t declared as userscripts in the addon manifest) if appropriate, but keep in mind that those imported files won’t have access to the addon object, unless you expose a setup function that accepts it as an argument, and call the function in the userscript entry point.

Do not unpollute functions

Multiple addons might want to pollute the same function, such as Scratch VM methods, XMLHttpRequest, fetch() or FileReader().
In those cases, one of the userscripts will be polluting the real function, while the others will be polluting functions which were already polluted themselves. If, for example, the first userscript that polluted decides to unpollute (for example, by doing window.fetch = realFetch), then all other functions in the “pollution chain” are also lost, which is unexpected.
For this reason, functions should not be unpolluted. Instead, pass the arguments to the original function.

const oldDeleteSprite = vm.deleteSprite;
const newDeleteSprite = function (...args) {
 // ...
}

addon.self.addEventListener("disabled", () => {
 // Don't do this:
 vm.deleteSprite = oldDeleteSprite;
});
// Do this instead:
const oldDeleteSprite = vm.deleteSprite;
const newDeleteSprite = function (...args) {
 if (addon.self.disabled) return oldDeleteSprite.apply(this, args);
 // ...
};