Ontwikkeling

Bekijk deze sectie voor onze documentatie voor ontwikkelaars!


Sectiepagina's

  • Aan de slag

  • Userscripts

    Userscripts are JavaScript files that are executed every time the user loads a Scratch page. They can modify the document's HTML, add new buttons, customize Scratch editor behavior, and so much more.

  • Userstyles

    Userstyles laten je CSS injecteren op de Scratch-website - handig om je knoppen uit userscripts kleurrijk te maken, of om natieve Scratch-elementen aan te passen.

  • Een Pictogram Toevoegen aan een Instellingsnaam