Installerer

Fra utvidelsesbutikker

Scratch Addons er tilgjengelig i disse butikkene.

ButikkInstallerStøttede nettlesereSystemkrav
Chrome Web StoreInstaller for Chrome Web StoreGoogle Chrome 96+
Microsoft Edge 96+
Opera 82+
Brave 1.33+
Vivaldi 5.0+
Chromium 96+
Windows 7+
OS X / MacOS 10.11+
Tillegg for FirefoxInstaller tilleggsprogrammer for FirefoxMozilla Firefox 109+Windows 7+
OS X / MacOS 10.12+
Microsoft Edge-tilleggInstaller for Microsoft Edge AddonsMicrosoft Edge 96+Windows 7+
OS X / MacOS 10.11+

Fra kilde

Unlike the store releases, installing from source requires a browser based on Chromium 121+ or Firefox 121+.

Om GitHub-utgivelser

Releases-siden inneholder koden og installasjonsfilene for alle utviklingsversjoner av Scratch Addons, samt speilet av butikkversjonene.

Kloning av repositoriet

This is the recommended way to install Scratch Addons for development purposes, assuming you have Git installed.

If you plan on contributing, fork the repository on GitHub first and then clone the fork, replacing <username> with your Github username.

$ git clone https://github.com/<username>/ScratchAddons.git

For å oppdatere Scratch Addons, først cd inn i mappen sin, og deretter kjør følgende kommandoer.

$ git fetch
$ git pull

Remember to also update Scratch Addons from the browser.

Downloading the Zip

This method is not recommended for development unless Git cannot be installed on the system since it will need to be manually repeated every time you update Scratch Addons.

If you don not have Git installed, use this method instead.

 1. Gå til repositoriet og finn nedlastingskoden.

 2. Klikk på den og velg “Last ned ZIP”.

 3. Pakk ut arkivet i en mappe.

Installerer på Google Chrome eller Microsoft Edge

To load the extension into Google Chrome and most Chromium-based browsers such as Microsoft Edge, Opera, Brave or Vivaldi:

 1. Go to chrome://extensions

 2. Turn on “Developer mode” in the top-right corner

 3. Click “Load unpacked” and select the ScratchAddons folder.

To update the extension when testing, click the refresh icon on the extension’s card.

The “Unrecognized manifest key” warnings may safely be ignored, since they are required by Firefox.

Installerer på Mozilla Firefox

To load the extension into Mozilla Firefox:

Addons loaded into Firefox this way are temporary and must be reloaded every time the browser is restarted. Because of this Chrome is recommended for development, but everything is still expected to work on Firefox.
 1. Go to about:debugging

 2. Click “This Firefox” on the sidebar

 3. Click “Load Temporary Add-on…”

 4. Select the manifest.json file in the ScratchAddons folder.

 5. If a permission tab opens, click the “Enable” button.

To reload the extension when testing, click the “Reload” button on the extension’s card.

The unexpected WebExtension manifest property warnings may safely be ignored, since they are required by Chrome.