Beste praksis

Følg disse beste praksisene når du skriver eller gjennomgår brukerstiler.

Internasjonalisering

Vurder språk med lengre ord

Husk at i noen språk kan brukergrensesnittselementer som knapper være smalere eller bredere.

Styling eksisterende Scratch UI

Unngå å målrette hasjede klasse navn

Scratch-prosjektredigereren inneholder vanligvis klassenavn som følger formatet class_name_{hash}. For eksempel, green-flag_green-flag_1kiAo.

Som hashene kan endre seg i fremtiden og kan variere mellom Scratch-gafler, bør du unngå å bruke dem i brukerstiler.

/* Ikke gjør dette: */
.green-flag_green-flag_1kiAo {
  visibility: hidden;
}
/* Gjør dette i stedet: */
[class*="green-flag_green-flag_"] {
  visibility: hidden;
}

Unngå !important med mindre det er helt nødvendig

Hvis mulig, bruk CSS spesifisitet funksjoner for å gjøre dine selektorer mer spesifikke, i stedet for å bruke !important.

Styling tillegg UI-elementer

Begynn tilleggsdefinerte klassenavn med sa-

Vi bruker alltid kebab-case når vi definerer våre egne klasse navn.

Vi anbefaler at klasse navn definert av tillegget begynner med sa- for å unngå potensielle navnekonflikter med Scratch eller andre utvidelser.

Det anbefales også å inkludere tilleggs-IDen (eller deler av den) i klassenavnet.