Endringslogg

Alle merkbare endringer i dette prosjektet vil bli dokumentert på denne siden.

v1.36.0 Siste

Høydepunkter

Ny tillegg: “omarrangerbare tilpassede blokkinndata”, som lar deg omarrangere tilpassede blokkparametere på “Lag en blokk”-skjermen. Gå til Scratch Addons-innstillinger for å aktivere det.

Andre nye tillegg som er lagt til i denne oppdateringen er “tilpassbar menylinje”, “plasser ryggsekkode ved musen” og “firkantete blokktekstinndata”.

 • New addon: “customizable menu bar” (replaces “hide Tutorials button”)
 • New addon: “place backpack code at mouse”
 • New addon: “rearrangeable custom block inputs”
 • New addon: “square block text inputs”
 • Increased contrast of some settings page interface elements
 • “Infinite scrolling” addon: new “search and explore” setting
 • “Auto-hiding block palette” addon: new “open by default” setting
 • “Enhanced full screen” addon: new “show toolbar when hovered” setting
 • “Customizable block colors” addon: new “change the colors of variables and lists on the stage” setting
 • “Preview project instructions and notes” addon: new reliable implementation, no longer experimental
 • “Save blocks as image” addon: added support for high contrast blocks
 • “Colored context menus” addon: text is now readable when right-clicking high contrast blocks
 • “Customizable link style” addon: settings were clarified, bold setting is now separate
 • “Ctrl+Enter to post” addon: now works when creating a new forum topic
 • “Confirmations” addon: more cases now handled by “confirm cancelling comments” setting
 • “Gamepad support” addon: now supports Firefox on Linux
 • “Better forum quoter” addon: fixed bugs
 • Bug fix: website addons not matching the language used by Scratch
 • Bug fix: “faster project loading” breaking drag-and-dropping of backpack code into sprite pane
 • Bug fix: “compact editor” not leaving enough room for backpack when on costumes tab
 • Bug fix: “Report” and “Delete” buttons displayed above “emoji picker for comments”
 • Bug fix: “sprite folders” duplicating folders when duplicating a sprite
 • Bug fix: “insert blocks by name” showing outside the editor when pressing Ctrl+Space
 • Bug fix: incompatibilities between “sticky footer” and “old studio layout”

v1.35.1

 • Bug fix: “Scratch Messaging” showing read messages as if they were unread
 • Bug fix: “ocular integration” not working properly on forums
 • Bug fix: new “username search” profile picture showing as white if “website dark mode” enabled

v1.35.0

Høydepunkter

Ny tillegg: “skjevning i kostymeeditor”, som lar deg holde nede Ctrl mens du skalerer et objekt på sidene for å skjevne det. Gå til Scratch Addons-innstillinger for å aktivere det.

Et annet nytt tillegg er “forhåndsvisningsprosjektinstruksjoner og notater”, som i dine egne prosjekter legger til en bryter over instruksjonsfeltet for å forhåndsvise prosjektinstruksjoner og notater slik de blir sett av andre brukere.

 • New addon: skewing in costume editor
 • New addon: preview project instructions and notes [beta]
 • New addon: point towards random direction block
 • New addon: sticky footer (previously part of “infinite scrolling”)
 • Scratch Addons now shows an error page if settings storage is failing
 • “Scratch Messaging” addon: enhanced loading times
 • “Customizable block text style” addon: new “text size” setting
 • “Fix sprite pane glitching” addon: it is now optional to disable sprite wobble
 • “Project video recorder” addon: increased maximum recording time to 10 minutes
 • “Arrow key incrementation in editor” addon: now supports more number fields and allows for custom values
 • “Insert blocks by name” addon: fixed multiple bugs, enhanced performance and autocomplete
 • “Username search” addon: now shows the user’s profile picture
 • “Customizable block text style” addon: general fixes
 • “Scratch 2.0 → 3.0” addon: improved the look of tabs on the My Stuff page
 • “TurboWarp button” addon: improved button contrast
 • “Website dark mode and customizable colors” addon: better support for Scratch statistics page
 • “Old studio layout” addon: no longer changes the aspect ratio of studio thumbnails
 • Bug fix: “auto-hiding block palette” deleting blocks unexpectedly when dropping them close to the border
 • Bug fix: “save blocks as image” cropping define blocks incorrectly
 • Bug fix: sprite pane not using all available space if both “compact editor” and “collapsing sprite properties” enabled
 • Bug fix: untranslated text in the Scratch editor menu bar if “customizable block colors” enabled
 • Bug fix: “editor dark mode and customizable colors” showing incorrect icons in the costume editor
 • Bug fix: “confirmations” recognizing the “choose a tutorial” button as a Share button
 • Bug fix: “better forum quoter” sometimes quoting image URLs incorrectly

v1.34.1

 • Bug fix: “compact editor” making number inputs too narrow
 • Bug fix: “compact editor” not properly shrinking the sprite properties in some languages
 • Bug fix: “expandable search bar” not styling properly when search bar expanded if “Scratch 2.0 → 3.0” enabled

v1.34.0

Høydepunkter

Ny tillegg: “piltast økning i redigeringsprogrammet”, som lar deg bruke opp- og nedpiltastene for å øke eller redusere tallverdier i blokkinndata. Gå til Scratch Addons innstillingene for å aktivere det.

Et annet nytt tillegg er temaet “kompakt redigeringsprogram”, som reduserer størrelsen på knapper, inndatafelt, menylinjen og andre elementer i redigeringsprogrammet, og gir mer plass til komponenter som kodeområdet, kostymeredigeringsprogrammet og kostymeforhåndsvisninger, slik det var i Scratch 2.0.

 • New addon: arrow key incrementation in editor
 • New addon: compact editor
 • New addon: forum post cooldown display
 • “Non-draggable sprites in editor” addon: new “allow dragging while project is stopped” setting
 • “Website dark mode and customizable colors” addon: new message count color settings
 • “Website dark mode and customizable colors” addon: new Scratch 2.0 presets
 • “Compact messages” addon: new “remove borders” setting
 • “60FPS project player mode” addon: new accessible green flag indicator when 60FPS is enabled
 • “Infinite scrolling” addon: the “fix footer” setting was removed
 • “Ctrl+Enter to post” addon: add support for forums reporting form
 • Bug fix: “customizable block colors” not working properly in older browsers
 • Bug fix: “HD image uploads” breaking drag-and-drop of sprite3 files

v1.33.3

 • “Editor dark mode and customizable colors” addon: buttons on the costume editor are no longer blue, now respects “text and icon highlight color” setting
 • “Editor dark mode and customizable colors” addon: various bug fixes
 • “Website dark mode and customizable colors” addon: now uses a darker blue on Scratch 2.0 pages if the “Scratch default colors (blue)” preset is selected
 • “Website dark mode and customizable colors” addon: various bug fixes
 • Bug fix: “hide Tutorials button” not working properly and breaking “project video recorder”
 • Bug fix: “costume editor snapping” snapping to center even if setting disabled
 • Bug fix: “mouse position display”, “clone counter” and others not showing in full screen if small stage selected

v1.33.2

Høydepunkter

Scratch har nettopp gitt ut en oppdatering som endrer noen av fargene på nettsiden. Hvis du ønsker å oppdatere innstillingene dine for å bruke disse nye fargene, kan du gå tilbake eller tilpasse fargene på annen måte ved å tilbakestille eller endre temaer fra Scratch Addons innstillingene.

Utviklerne av Scratch Addons har jobbet hardt for å støtte endringene, men du kan fortsatt oppleve små feil en stund.

 • “Editor dark mode and customizable colors” addon: presets now use Scratch’s new purple accent color
 • “Editor dark mode and customizable colors” addon: new “3.Darker (blue)” and “Scratch’s default colors (blue)” presets
 • “Website dark mode and customizable colors” addon: presets now use Scratch’s new purple accent color
 • “Editor dark mode and customizable colors” addon: new “Experimental Dark (blue)” and “Scratch’s default colors (blue)” presets
 • Adapt multiple addons to the Scratch colors update
 • “Customizable block colors” addon: various bug fixes
 • Added warning before mentioning “Scratch Addons” on the Scratch forums, not just when posting comments

v1.33.1

 • Bug fix: “customizable block colors” causing the project editor to crash when attempting to create a custom block
 • Bug fix: “confirmations” addon not properly prompting to confirm project sharing
 • Bug fix: “highlight project creator in comments” not properly highlighting the original poster in forums

v1.33.0

Høydepunkter

Ny tillegg: “highlight prosjektskaper i kommentarer”, som legger til en merkelapp ved siden av prosjektskaperen i prosjektkommentarseksjonene. Gå til Scratch Addons innstillingene for å aktivere det.

Flere tillegg er justert i forberedelse til de kommende Scratch-endringene. Denne oppdateringen bringer også forbedringer i ytelse og stabilitet.

 • New addon: highlight project creator in comments
 • Adapt multiple addons to the upcoming Scratch editor update
 • Increase available storage for addon settings from 8kB to ~20kB
 • Change extension behavior that impacted Scratch project player performance
 • “Pause button” addon: projects can now be paused with Alt+X
 • “Live featured project” addon: new “use Scratch username” setting and bug fixes
 • “Debugger” addon: new “fill and animate graphs” setting
 • Bug fix: “remix tree” button showing twice
 • Bug fix: “collapsing sprite properties” automatically collapsing when changing direction through dial
 • Bug fix: “customizable navigation bar” duplicates username when changing settings
 • Bug fix: “customizable code area zoom” doesn’t react to changing editor language
 • Bug fix: “project volume slider” interface interfering with “turbo mode” indicator

v1.32.1

 • Bug fix: “faster project loading” breaking dragging sprites from backpack
 • Bug fix: “project volume slider” not compatible with “reverse order of project controls” and RTL languages

v1.32.0

Høydepunkter

Ny tillegg: “flytt sprite til fremre lag”, som lar deg Shift+Klikk en sprite innenfor sprite-panelet for å flytte den til fronten (øverste lag) av scenen. Gå til Scratch Addons innstillinger for å aktivere det.

Andre nye tillegg som er lagt til i denne oppdateringen er “raskere prosjektlasting”, “følg emner etter innlegg”, “necropost markør” og “husk sammenfoldede forumkategorier”.

 • New addon: faster project loading [recommended]
 • New addon: move sprite to front layer
 • New addon: follow topics after posting [forums]
 • New addon: necropost highlighter [forums]
 • New addon: remember collapsed forum categories [forums]
 • “Project volume slider” addon: new “always show slider” setting
 • “Customizable navigation bar” addon: new “stick to” setting
 • “Show user IDs” addon: new “only show when hovering over username” setting
 • “Editor dark mode and customizable colors” addon: new “popup backdrop color” setting
 • “Website dark mode and customizable colors” addon: turn forum toolbar icons white in dark mode
 • “Customizable block colors”: changes to the black text color option and the “black” preset
 • “TurboWarp player” addon: you can now Ctrl+Click the TurboWarp icon to open in a new tab
 • “Hex color picker” addon: various bug fixes
 • Bug fix: incorrectly styled Projects/Studios/Profile buttons on search
 • Bug fix: random layout issues in extension popup (Chrome and Edge)
 • Bug fix: “message filters” requesting messages from server too often

v1.31.2

 • Bug fix: some addons not working after Scratch April Fools ended

v1.31.1

 • Adapt addons to the upcoming Scratch April Fools update
 • “Insert blocks by name” addon: improve algorithm when searching
 • “Search profile” addon: improve profile icon to match Scratch UI
 • Bug fix: layout issue when clicking in sprite name within “debugger” while on “variable manager” tab
 • Bug fix: “customizable block colors” hiding dropdown arrows in blocks
 • Bug fix: “Scratch 2.0 → 3.0” account menu can overflow in some languages
 • Bug fix: “search on My Stuff” forcing page to scroll to the top

v1.31.0

Høydepunkter

“insert blocks by name” tillegget ble fullstendig omarbeidet. Du kan nå skrive inn inndata og rapportører inne i andre blokker, og bruke automatisk utfylling ved å bruke Tab-tasten. Gå til Scratch Addons innstillingene for å aktivere det.

De nye tilleggene som ble lagt til i denne oppdateringen er “flere rader i ryggsekken”, “kopier rapportørverdier” og “del gjennom Mine ting”.

 • New addon: multiple rows in backpack
 • New addon: copy reporter values
 • New addon: share through My Stuff
 • The “insert blocks by name” addon was completely reworked, you can now type inputs and reporters inside other blocks, and autocomplete using the Tab key
 • “Customizable block colors” addon: two new presets have been added, including a preset for the new high-contrast block colors coming to Scratch soon
 • “Clone counter” addon: new “show on project page” setting
 • “Website dark mode and customizable colors” addon: support the new Explore page tabs
 • “Website dark mode and customizable colors” addon: the “navigation bar background” color setting now accepts transparency
 • “Block switching” addon: more blocks can now be switched to related ones, such as “delete item of list” to “delete all of list”
 • Bug fix: dropping a sound to sprite folders crashes editor
 • Bug fix: compatibility issues between “better forum quoter” and “quote post number”

v1.30.2

 • “Website dark mode and customizable colors” addon: fix compatibility with new project page love and favorite icons
 • The “mute” functionality (available when right clicking the extension icon) is now called “do not disturb”
 • “Costume editor snapping” addon: do not disable vanilla Scratch’s “snap to center” when toggling magnet button
 • “Editor find bar” addon: remove unnecessary “find” label next to the find bar
 • “Customizable block colors” addon: various changes related to the upcoming new Scratch block colors
 • “Editor dark mode and customizable colors” addon: change color of extension icons, such as music and video sensing
 • “Project video recorder” addon: rename “start recording” button to “record”
 • Bug fix: “collapsing sprite properties” not compatible with “search sprites by name”
 • Bug fix: “website dark mode and customizable colors” and “Scratch 2.0 → 3.0” causing all closed sticky topic icons on the forums to be blue
 • Bug fix: “more items per row” slightly changing height of rows on default addon settings

v1.30.1

 • “Alternating nested block colors” addon: alternate blocks of same color even if their categories are different
 • “Insert blocks by name” addon: fix mistake in addon description, the correct hotkey is Shift+Click
 • “Variable manager” addon: require a click to display long variable values
 • “Project progress bar” addon: improve design
 • Bug fix: “enhanced full screen” causing stage to be white after seeing inside
 • Bug fix: “project volume slider” doesn’t show real volume
 • Bug fix: “opacity slider” cannot be moved by clicking or touching the slider
 • Bug fix: “collapsing sprite properties” not animating if “file drag and drop” is enabled
 • Bug fix: “collapsing sprite properties” not working properly in some languages
 • Bug fix: “collapsing sprite properties” not fully compatible with “sprite folders” addon
 • Bug fix: “gamepad support” controls reset after unplugging controller
 • Bug fix: “costume editor snapping” breaking reshape tool
 • Bug fix: “searchable dropdowns” can create variables with the same name as existing ones
 • Bug fix: “Scratch Messaging” comment post dates “time ago” text not localized to other languages
 • Bug fix: “clone counter” can show a negative number of clones when dynamically enabled

v1.30.0

Høydepunkter

Ny tillegg: “kostymeeditor for tilpasning”, som lar deg feste objekter i kostymeeditoren til avgrensingsbokser og vektornoder. Gå til Scratch Addons innstillinger for å aktivere det.

Andre nye tillegg som er lagt til i denne oppdateringen er “sammenfallende egenskaper for sprite”, “sett inn blokker etter navn” og “alltid vis talltastatur”.

 • New addon: “costume editor snapping”
 • New addon: “collapsing sprite properties” [recommended]
 • New addon: “insert blocks by name” (previously part of “developer tools”)
 • New addon: “always show number pad”
 • “Auto-hiding block palette” and “customizable code area zoom” addons: changed speed settings
 • “Website dark mode and customizable colors” addon: support upcoming “Scratch Link” website page
 • “Block switching” addon: removed unnecessary “add border” setting
 • “TurboWarp button” addon: player now respects full screen background color settings
 • The “pause button” addon is now enabled by default for new users
 • Bug fix: right click context menu items hidden behind stage (“sprite folders”, “auto-hiding block palette” and “HD image uploads” addons)
 • Bug fix: “website dark mode and customizable colors” causing text to be unreadable in some parts of the Scratch website
 • Bug fix: “ocular integration” status overflow covering part of forum posts
 • Bug fix: “TurboWarp button” player crashing in certain situations
 • Bug fix: “TurboWarp button” player stage header white in dark mode
 • Bug fix: “debugger” blocks untranslated in threads tab
 • Bug fix: Firefox applying dark mode in “Contact Us” form on the Scratch website
 • Bug fix: “customizable block colors” and “3.0 Scratchblocks on forums” not working on all forum pages
 • Bug fix: “customizable navigation bar” compact user dropdown setting not working on the My Stuff page
 • Bug fix: “HD image uploads” button not showing in “add backdrop” dropdown
 • Bug fix: “volume slider” resets volume when entering editor
 • Bug fix: “developer tools” not considering certain unusual types of broadcasts
 • Bug fix: “enhanced full screen” blurry when resizing the window
 • Bug fix: “editor dark mode and customizable colors” using incorrect text colors for the project title and remix button
 • Bug fix: “high resolution thumbnails” should ignore images inside forum posts
 • Bug fix: “hide delete button” not working for sounds
 • Bug fix: “customizable block colors” preventing variable monitors from showing
 • Bug fix: “editor find bar” Ctrl+Left and Ctrl+Right shortcuts not working properly after leaving and entering the editor
 • Scratch Addons is no longer incompatible with the “Redux DevTools” browser extension

v1.29.0

Høydepunkter

Ny tillegg: “gjennomsiktighetsglider”, som legger til en gjennomsiktighetsglider i fargevelgeren for kostymeer i redigeringsverktøyet. Gå til Scratch Addons innstillingene for å aktivere den.

Andre nye tillegg som er lagt til i denne oppdateringen er “prosjektvolumglider”, “endre navn på kringkastinger” og “velg scenefarger i kostymeer i redigeringsverktøyet”.

 • New addon: opacity slider [beta]
 • New addon: project volume slider
 • New addon: rename broadcasts
 • New addon: select stage colors in the costume editor
 • New “show addon names and descriptions in English” toggle for users that haven’t set English as their default browser language (available inside “more settings” in the settings page)
 • “Line breaks in comments” addon: new “add scroll bars to tall comments” and “maximum number of lines” settings
 • “Hide projects stats” addon: new “show stats on my own project pages” setting and My Stuff page support
 • “Customizable block colors” addon: new “comments” color setting
 • “ocular integration” addon: new “show statuses everywhere/only on other’s profiles” setting
 • “Scratch Messaging” addon: support Ctrl+Enter to post comments
 • “Profile statistics” addon: fix bugs, enhance dark mode support
 • “TurboWarp button” addon: add ability to customize TurboWarp settings in “replace player” mode
 • Bug fix: “shared/edited dates tooltip” sometimes not working
 • Bug fix: “duplicate script with Alt key” leaving the original block detached from the script after duplicating
 • Bug fix: “infinite scrolling” misplacing forum posts
 • Bug fix: “developer tools” add block by name popup lacking colored block backgrounds if other addons disabled
 • Bug fix: “editor dark mode and customizable colors” incorrectly colors right click context menu text in light themes

v1.28.0

Høydepunkter

Ny tillegg: “vekslende innfelte blokkfarger”, som gjør at blokker av samme kategori veksler mellom lysere og mørkere nyanser når de er innfelt i hverandre (zebra-striping). Gå til Scratch Addons innstillingene for å aktivere det.

Tilleggene “redigeringsverktøylinjen” og “hopp til egendefinert blokkdefinisjon”, som tidligere var en del av tillegget “utviklerverktøy”, kan nå slås av og på separat.

 • New addon: alternating nested block colors
 • New addon: editor find bar (previously part of “developer tools”, it can now search sounds)
 • New addon: jump to custom block definition (previously part of “developer tools”)
 • New addon: remove autocomplete from search bar
 • The extension popup now remembers the tab that was last selected, instead of defaulting to the messages tab
 • “Variable manager” addon: list items can now be inserted without holding the Shift key
 • “Customizable navigation bar” addon: new “compact user dropdown” setting
 • “Clone counter” addon: new “show icon only” setting
 • “Confirmations” addon: new “confirm deleting projects” setting
 • “Customizable new sprite position” addon: new “behavior when duplicating sprites” setting
 • “Editor dark mode and customizable colors” addon: new customizable block palette opacity (“block palette background” setting now allows a transparency value)
 • “Cloud games” addon: the cloud games tab can now be opened in a new tab, just like the Scratch Messaging tab
 • “Cloud games” addon: now highlights the currently open project
 • “Live forum post preview” addon: new “refresh rate” setting
 • “Gamepad support” addon: new “reset controls to default” and “clear all controls” buttons
 • “Customizable block colors”: bug fixes, improve compatibility with other addons
 • “Better emojis” addon: improve performance
 • “Local timezone on forums”: stop using ScratchDB as information source, use mobile forums instead
 • Bug fix: some editor addons breaking after changing editor language
 • Bug fix: “auto-hiding block palette” hiding the sprite direction popup
 • Bug fix: “variable manager” allowing variable names to be empty

v1.27.3

 • Bug fix: “hide stage and sprite pane” hiding the stage in project pages
 • Bug fix: “auto-hide block palette” not updating workspace metrics after changing settings

v1.27.2

 • Bug fix: “hide stage and sprite pane” crashing the page if “touching mouse pointer” block runs while the stage is hidden

v1.27.1

 • Bug fix: “auto-hide block palette” causing editor crash after clicking “make new block”
 • Bug fix: “project progress bar” not working and showing a vertical bar

v1.27.0

Høydepunkter

Ny tillegg: “skjul scene og sprite-rute”, som legger til en knapp som skjuler scenen og sprite-ruten, og gjør kodeområdet mye større. Gå til Scratch Addons-innstillingene for å aktivere det.

Et annet nytt tillegg er “omvendt rekkefølge på prosjektkontroller”, som flytter grønt flagg- og stoppknappene til høyre og fullskjermknappen til venstre, som i Scratch 2.0. Du kan også tilpasse prosjektene som vises på sky-spillfanen nå.

 • New addon: hide stage and sprite pane
 • New addon: reverse order of project controls
 • New addon: one-click studio invites
 • “Auto-hiding block palette” addon: fixed many bugs
 • “Cloud games” addon: listed projects can now be customized
 • “Sprite and script count” addon: new setting to show icons instead of text
 • “Confirmations” addon: new “confirm cancelling comments” setting
 • “Debugger” and “pause” addons: fix bugs, improve performance
 • Bug fix: extension getting corrupted after importing settings
 • Bug fix: “developer tools” find bar showing above the green flag in small windows
 • Bug fix: “Scratch Messaging” showing messages already marked as read
 • Bug fix: “grab single block with Ctrl key” glitching if Ctrl is held when using right click → duplicate
 • Bug fix: “unshare button in editor” breaking the “Share” button after the project was unshared

v1.26.1

 • Adapt addons to the upcoming Scratch update (unshared projects no longer being accessible by knowing the project ID)
 • Fix outdated update notices showing up in settings

v1.26.0

Høydepunkter

Ny tillegg: “tilpassbare standardkostyme redigeringsfarger”, som lar deg endre standardfargene og konturstørrelsen som brukes av kostyme-redigereren. Gå til Scratch Addons innstillinger for å aktivere det.

Et annet nytt tillegg som er lagt til i denne oppdateringen er “lydvarighetsvisning”, som legger til en visning i lydredigereren som viser total lengde og forløpt tid for lyden, eller utvalget innenfor den.

 • New addon: customizable default costume editor colors [beta]
 • New addon: sound duration display
 • New ability to view the internal Scratch Addons settings file, available inside “more settings” in the settings page
 • Addons such as “sprite folders” and “unshare button in editor” now use Scratch modals instead of browser prompts when asking for input or confirmation
 • “Scratch 2.0 → 3.0” addon: style profile page scrollbars and alerts
 • “Website dark mode and customizable colors” addon: add dark mode to more parts of the website
 • Bug fix: “website dark mode and customizable colors” changing text color on project stage
 • Bug fix: “forum search” not working in majority of cases
 • Bug fix: “Ctrl+Enter to post” not letting macOS users use Cmd key
 • Bug fix: “60FPS project player mode” causing variables to not visually update in some cases

v1.25.1

 • Adapt addons to the upcoming Scratch April Fools update

v1.25.0

Høydepunkter

Ny tillegg: “fargevelgerinndata”, som lar deg angi en nøyaktig verdi (0-100) for hver skyveknapp i kostymeredigeringsfargevelgeren. Gå til Scratch Addons-innstillingene for å aktivere den.

Andre nye tillegg som er lagt til i denne oppdateringen er “horisontale faner på Min greier” og “forhåndsvisning av foruminnlegg i sanntid”.

 • New addon: color picker inputs
 • New addon: horizontal tabs on My Stuff
 • New addon: live forum post preview
 • “Muted project player mode” addon: allow macOS users to use Cmd instead of Ctrl
 • “Message count on extension icon” addon: new “orange” preset
 • Settings page: show “no results found” message when searching
 • Bug fix: “Scratch Messaging” crashing when comment not found
 • Bug fix: “hide new variables” affecting performance
 • Bug fix: “debugger” breakpoints sometimes not working
 • Bug fix: “profile statistics” showing wrong date
 • Bug fix: “more forum toolbar buttons” not working on signature settings page

v1.24.3

 • Bug fix: addons not working on forum topics if “more forum toolbar buttons” addon enabled
 • Bug fix: editor addons sometimes not loaded

v1.24.2

 • Bug fix: “clone counter” breaking because of incompatibility with some other editor addons
 • Bug fix: “debugger” feature to highlight the block that triggered a log not working
 • Bug fix: “Scratch Notifier” playing sound when receiving disabled notification types
 • Bug fix: “website dark mode and customizable colors” incompatibility with “customizable quotes and code blocks on forums”

v1.24.1

 • “Scratch 2.0 → 3.0” addon: fix bugs

v1.24.0

Høydepunkter

Ny tillegg: “tilpassbar navigasjonslinje”, som lar deg velge en liste med lenker som skal vises i navigasjonslinjen. Gå til Scratch Addons innstillingene for å aktivere den.

Andre nye tillegg som er lagt til i denne oppdateringen er “tilpassbar blokktekststil”, “deaktiver sprite vobling i sprite-ruten” og “søk etter sprites etter navn”. I tillegg er tillegget “Scratch 2.0 → 3.0” oppdatert for å passe bedre til Scratch 3.0.

 • New addon: customizable block text style
 • New addon: customizable navigation bar
 • New addon: disable sprite wobble in sprite pane
 • New addon: hide signatures on forums
 • New addon: search sprites by name
 • “Scratch 2.0→3.0” addon: updated to match Scratch 3.0 more closely
 • “Scratch Messaging” and “Scratch Notifier” addons: updated and fixed bugs
 • “Debugger” addon: new “Threads” and “Performance” tabs, new settings
 • “Customizable block colors”: new “change the colors of blocks in the forums” setting
 • Bug fix: “searchable dropdowns” offering to create local variables in the stage
 • Bug fix: “developer tools” creating the “stop other scripts in sprite” block incorrectly

v1.23.2

 • “Website dark mode and customizable colors” addon: fix bugs
 • “Customizable quotes and code blocks on forums”: fix bugs

v1.23.1

 • “Website dark mode and customizable colors” addon: fix bugs

v1.23.0

Høydepunkter

Ny tillegg: “nettsted mørk modus og tilpassbare farger”. Gå til Scratch Addons innstillinger for å endre spesifikke farger, slå av/på mørke rullefelt og mer!

Andre nye tillegg lagt til i denne oppdateringen er “fest skript til rutenett”, “blokkantall” og “høyoppløselige miniatyrbilder”.

 • New addon: snap scripts to grid
 • New addon: block count
 • New addon: high resolution thumbnails
 • “Website dark mode” addon is now customizable
 • “Better editor comments” addon: new “always spawn block comments next to block” and “keep block comment connections straight” settings
 • “Quote post number” addon: new “automatically add post link to quotes” setting
 • “Editor dark mode and customizable colors” addon: updated “Experimental Dark” and “TurboWarp Dark” presets
 • “Grab single block with Ctrl key” addon: fix bugs
 • “Onion skinning” addon: fix bugs
 • “Editor comment previews” addon: fix bugs

v1.22.1

 • Bug fix: “editor comment previews” not working after leaving and entering editor, improve readability on Firefox, and more
 • Bug fix: “enhanced full screen” not resizing “ask and wait” prompts
 • Bug fix: “auto-hiding block palette” showing palette when dragging workspace
 • Bug fix: “search bar on My Stuff” breaking other inputs on Firefox

v1.22.0

Høydepunkter

Ny tillegg: “bytt variabler mellom ‘For alle figurer’ og ‘Bare for denne figuren’”, som lar deg endre omfanget av variabler og lister og om variabler lagres i skyen. Gå til Scratch Addons-innstillingene for å aktivere det.

Andre nye tillegg som er lagt til i denne oppdateringen er “bedre redigeringskommentarer”, “to-kolonners kategorimenu” og “søkefelt på Min ting”.

 • New addon: switch variables between “For all sprites” and “For this sprite only” [beta]
 • New addon: better editor comments
 • New addon: two-column category menu
 • New addon: search bar on My Stuff
 • New addon: editor comment previews
 • New addon: hide Tutorials button
 • New addon: quote post number
 • “Thumbnail setter” addon: move Set Thumbnail button to project page instead of editor menu bar
 • “Developer tools” addon: support holding Shift while dragging blocks to avoid closing the Ctrl+Space floating box
 • “Better emojis” addon: support meow, gobo and waffle emojis
 • “Block switching” addon: fix bug when switching custom block arguments

v1.21.2

 • “Enhanced full screen” addon: fix bugs
 • “Studio tools” addon: fix bugs

v1.21.1

 • Support updated Scratch FAQ and upcoming “2020 Annual Report” pages
 • “Enhanced full screen” addon: fix bugs
 • “Developer tools” addon: fix find bar not working in some languages

v1.21.0

Høydepunkter

Ny tillegg: “dupliser skript med Alt-tasten”, som legger til muligheten til å raskt duplisere et skript ved å dra det mens du holder nede Alt-tasten. Gå til Scratch Addons innstillingene for å aktivere det.

Andre nye tillegg som er lagt til i denne oppdateringen er “forbedret fullskjerm” og “emoji velger for kommentarer”.

 • New addon: duplicate script with Alt key
 • New addon: enhanced full screen
 • New addon: emoji picker for comments
 • New addon: do not shift pasted items
 • New addon: echo effect button
 • Scratch Addons can now be used in incognito mode if enabled on browser settings
 • “Editor dark mode and customizable colors” addon: added preview on settings page
 • “Editor dark mode and customizable colors” addon: new “Scratch 1.x” preset
 • “Extra key support” addon: support experimental keys and shift keys
 • “Confirmations” addon: new “confirm project unsharing” settings
 • “Project video recorder” addon: new “start delay” option

v1.20.2

 • Adapt addons to the new Scratch “studio host” feature
 • Improve loading speed of editor when “debugger” addon is enabled

v1.20.1

 • Bug fix: “developer tools” paste block feature conflicting with “grab single block with Ctrl key”
 • Bug fix: “website dark mode” not making some parts of Explore dark
 • Bug fix: “extra key support” sometimes not working
 • Bug fix: “line breaks in comments” sometimes making comments big

v1.20.0

Høydepunkter

Ny tillegg: “ta enkeltblokk med Ctrl-tasten”, som legger til muligheten til å dra en enkeltblokk ut av midten av en skript (i stedet for hele stabelen som er festet under den) mens du holder nede Ctrl-tasten. Gå til Scratch Addons-innstillingene for å aktivere det.

Tillegget “redigerer mørk modus og tilpassbare farger” har en ny “Scratch 2.0” fargeinnstilling. Andre nye tillegg som er lagt til i denne oppdateringen er “skjul nye variabler” og “flytt kostyme til toppen eller bunnen”.

 • New addon: grab single block with Ctrl key
 • New addon: hide new variables
 • New addon: move costume to top or bottom (previously part of “developer tools”)
 • New addon: extra key support
 • New addon: unshare button in editor
 • New addon: remix button in own projects
 • “Editor dark mode and customizable colors” addon: new “Scratch 2.0” preset
 • “Block switching” addon: support switching blocks added by “debugger” addon
 • “Scratch Messaging”, “Scratch Notifier” and “Message filters” addons: support studio host transfer messages
 • Bug fix: “studio tools” crashing studio pages
 • Bug fix: “customizable default project” overwriting uploaded projects
 • Bug fix: addons not loading in Explore page

v1.19.1

 • Bug fix: “Scratch Messaging” not handling spaces correctly
 • Bug fix: “paint costume by default” not considering sprites with no sounds

v1.19.0 Yanket

Høydepunkter

Ny tillegg: “malerikostyme som standard”, som lar deg endre standardhandlingen til “Velg en figur/Kostyme/Bakgrunn/Lyd” knappene. Gå til Scratch-tilleggsinnstillinger for å aktivere det.

Det nye tillegget “navngi skript før du legger dem i ryggsekken” ber deg om å gi skriptene navn etter at du har dratt dem inn i ryggsekken. Andre nye tillegg som er lagt til i denne oppdateringen er “skjul slett knappen” og “skjul prosjektstatistikk”.

 • New addon: hide delete button
 • New addon: name scripts before placing in backpack
 • New addon: paint costume by default [recommended]
 • New addon: 3.0 Scratchblocks on forums
 • New addon: do not automatically space overlapping scripts
 • New addon: copy code button on forums
 • New addon: hide project stats
 • New addon: more forum toolbar buttons
 • New addon: show user IDs
 • “Editor dark mode and customizable colors” addon: new “change the costume editor background and selection border” setting
 • “TurboWarp button” addon: support running addons in player mode (also applies to “live featured project” addon when using TurboWarp)
 • “Block switching” addon: add custom block arguments switching
 • “Message count on extension icon” addon: new “indicate when not signed in” setting
 • “Customizable block colors” addon: support blocks added by Scratch Addons
 • “Drag and drop files” addon: new “use HD uploads” setting if “HD image uploads” addon is enabled
 • “Scratch Messaging” addon: support multiline comments if “line breaks in comments” addon is enabled
 • “Featured” addons are now displayed separately in settings page
 • Ability to send list of enabled addons when sending feedback to Scratch Addons developers
 • Bug fix: “customizable default project” working inconsistently
 • Bug fix: “display stage on left side” breaking trashing of blocks by dragging them to palette in RTL languages
 • Bug fix: addons sometimes not loading in the page randomly

v1.18.0

Høydepunkter

Ny tillegg: “TurboWarp knapp”, som legger til en knapp på prosjektsider for å spille av prosjektet på TurboWarp.org. Gå til Scratch Addons innstillingene for å aktivere det.

Det nye tillegget “flere elementer per rad” lar deg se mer enn 3 prosjekter per rad i studioer og andre deler av nettsiden. Andre nye tillegg som er lagt til i denne oppdateringen er “Ctrl+Enter for å poste” og “tilpassbart standardprosjekt”.

 • New addon: TurboWarp button
 • New addon: more items per row
 • New addon: Ctrl+Enter to post
 • New addon: customizable profile picture border
 • New addon: compact messages
 • New addon: customizable default project
 • “Editor dark mode and customizable colors” addon: make costume editor dark, support dark speech bubbles, add “TurboWarp dark” preset
 • “Developer tools” addon: ability to clean up unused local lists in addition to variables, new Alt+Click hotkey as equivalent to middle click
 • Support for Firefox Containers
 • Fix bugs in “display stage on left side” addon
 • Fix bugs in “customizable block colors” addon

v1.17.2

 • Bug fix: “searchable dropdowns” causing blocks to get stuck to cursor
 • Bug fix: “forum search” breaking scratchblocks already on the page
 • “Display stage on left side” addon now works more reliably

v1.17.1

 • Bug fix: “old studio layout” not properly handling long studio titles in default mode
 • Bug fix: “debugger” addon blocks not working properly in Japanese
 • Bug fix: “developer tools” addon incompatibility with new “searchable dropdowns” feature
 • Bug fix: “HD image uploads” should not accept GIF files

v1.17.0

Høydepunkter

Ny tillegg: “gammelt studiooppsett”, som reverserer oppsettet på studiosiden tilbake til det som ble brukt før studiooppdateringen. Gå til Scratch Addons-innstillingene for å aktivere det.

Tillegget “bla gjennom følgere-knappen i studioer” bringer tilbake invitasjoner med ett klikk. Andre nye tillegg som ble lagt til i denne oppdateringen er “HD-bildeopplastinger” og “ikke-dragbare figurer i redigeringsverktøyet”.

 • New addon: old studio layout
 • New addon: browse followers button in studios
 • New addon: HD image uploads [beta]
 • New addon: non-draggable sprites in editor
 • “Searchable dropdowns” addon: ability to create variables/lists/messages by searching for the name
 • “Mouse position” addon: coordinates text is now centered and does not move the clone counter
 • “Highlight currently executing blocks” addon: new “highlight color” setting
 • “Developer tools” addon: support searching for blocks added by “debugger” addon
 • “Infinite scrolling”: new page separator on forums
 • Bug fix: “infinite scrolling” lists duplicate items on studios
 • Bug fix: “studio manager tools” sometimes not working

v1.16.5

 • Adapt addons to the new Scratch 3.0 studio pages on Scratch website
 • Bug fix: “auto-show editor extensions” sometimes breaking music blocks

v1.16.4

 • Adapt addons to the upcoming Scratch 3.0 studio pages update on Scratch website

v1.16.3

 • Bug fix: unreadable text on Scratch Messaging when light mode enabled (caused by changes in v1.16.2)

v1.16.2

 • Fix bugs in “debugger” addon
 • Adapt addons to the upcoming Scratch 3.0 studio pages update on Scratch website
 • Scratch Messaging & Scratch Notifier: now support newly added Scratch emojis
 • Bug fix: “Scratch Messaging” asking to log in if a parent comment was deleted
 • Bug fix: “Scratch Messaging” not properly turning username mentions into links
 • Bug fix: “better forums post editor buttons” hiding some posted images
 • Bug fix: “copy link to comment button” breaking after loading more comments in profiles
 • Bug fix: “website dark mode” not properly styling remix tree page

v1.16.1

 • Fix bugs in “debugger” addon

v1.16.0

Høydepunkter

Ny tillegg: “debugger”, som bringer konsolllogger og pauser til Scratch. Gå til Scratch Addons-innstillinger for å aktivere det.

Et annet nytt tillegg som er lagt til i denne oppdateringen er “utvidbar søkefelt”, som gjør søkefeltet på navigasjonslinjen bredere når det er i fokus.

 • New addon: debugger [beta]
 • New addon: expandable search bar
 • Faster extension settings page, enhanced addon searching algorithm
 • “Feature unshared projects” addon: now more reliable, no longer beta
 • “Gamepad support” addon: new smart mapping generator, project creators can override mappings, individual axis support, allow binding to Enter key
 • “Editor dark mode and customizable colors” addon: new settings “change the colors of variables, lists, and answer inputs on the stage” and “text and icon highlight color”
 • “Scratch Messaging” addon: URLs and username mentions inside comments are now clickable
 • “Show ocular.jeffalo.net statuses and post reactions” addon: better forum post reaction UI
 • Adapt addons to the upcoming Scratch 3.0 studio pages update on Scratch website
 • Bug fix: “filter messages on Scratch’s messages page” hiding unread messages
 • Bug fix: “mouse position” and “clone count” not working properly in small stage mode

v1.15.0

Høydepunkter

Nye tillegg i denne oppdateringen er “blokktransparens”, “Ctrl+Klikk for å kjøre skript”, “kjør ikke automatisk dupliserte blokker” og “filtrer meldinger på Scratchs meldingsside”. Gå til Scratch Addons-innstillinger for å aktivere dem.

Denne oppdateringen endret også standardfargen på Scratch Addons-utvidelsesmerket som viser antall uleste meldinger. Gå til Scratch Addons-innstillinger for å gå tilbake til den gamle grønne fargen eller tilpasse fargen selv.

 • New addon: do not automatically run duplicated blocks [recommended]
 • New addon: block transparency
 • New addon: Ctrl+Click to run scripts
 • New addon: filter messages on Scratch’s messages page
 • “Message count in extension icon” addon: change default color, make it customizable
 • Enhanced loading speed of settings page
 • Enhanced RTL support for editor addons
 • Scratch Addons is ready to support RTL in the extension settings page and popup. If you’re native in Arabic or Hebrew, please help translate
 • “Scratch Messaging” addon: support showing messages from the Scratch Team
 • “Confirm actions” addon: support confirming closing forum topics
 • “Gamepad support” addon: add setting to hide icon when no controllers detected, add WASD option to joysticks, bug fixes
 • Adapt addons to the upcoming Scratch 3.0 studio pages update on Scratch website
 • Notify extension users if the running browser version is unsupported by Scratch Addons
 • Bug fix: project page crashing when posting empty comment twice in a row
 • “Data category tweaks” addon: bug fixes
 • “Developer tools” addon: bug fixes

v1.14.3

 • Adapt addons to the upcoming Scratch 3.0 studio pages update on Scratch website
 • “Scratch Messaging” addon: enhanced comment finding of new replies to old comment chains
 • Bug fix: “website dark mode” making “ask and wait” questions by stage unreadable
 • Bug fix: “cloud games” addon using orange icon for user count instead of white icon
 • Bug fix: warn before commenting “Scratch Addons” on the Scratch community website not working on Firefox

v1.14.2

 • “Scratch 2.0 → 3.0” addon: all 404 error pages are now converted to 3.0 style
 • Bug fix: own unshared projects returning 404 error
 • Bug fix: some addons not working if conflicting extensions also installed

v1.14.1

 • Bug fix: “pause button” addon (as well as some other editor addons) not working

v1.14.0

Høydepunkter

Noen nye tillegg i denne oppdateringen er “gamepad-støtte”, “katteblokker”, “redigerer lydeffekter” og “fjerner buet scenebegrensning”. Gå til Scratch Addons-innstillinger for å aktivere dem.

Denne oppdateringen inneholder også en mer organisert side for Scratch Addons-innstillinger, samt forbedringer i ytelsen når du bruker tillegg i prosjektredigereren.

 • New addon: gamepad support
 • New addon: editor sound effects
 • New addon: remove curved stage border
 • New addon: better forums post editor buttons
 • Customizable block colors: new “dark” and “black” presets, new “block input” and “text color” settings
 • Scratch Addons settings page now has subcategories. Click in a main category (like “Scratch Editor Features”) to explore its subcategories: code editor, costume editor, project player, others
 • Scratch Addons settings page now splits the addon list into collapsible groups, for easier browsing: new, enabled, recommended, others, beta
 • Enhanced performance of project editor addons, specially when dragging blocks or browsing the workspace
 • You are now warned before commenting “Scratch Addons” on the Scratch community website, to prevent your account from getting muted
 • “Editor dark mode” addon: does not affect anything above the stage anymore (variable monitors, ask inputs, etc.)
 • “Show ocular.jeffalo.net statuses and post reactions” (formerly “show my-ocular status”) now adds reaction buttons for posts on the forums
 • The “project screen reader support” addon was removed
 • Bug fix: “editor devtools” and “customizable block colors” not working well together
 • Bug fix: “custom scripts area zoom settings” zooming the wrong way if zoom speed is below 83%

v1.13.0

Høydepunkter

Ny funksjon: “editor dark mode” ble omarbeidet og er nå dypt tilpassbar. Gå til Scratch Addons innstillingene for å endre spesifikke farger, slå av/på mørke kommentarer og rullefelt, og mer!

Utvalgte nye tillegg i denne oppdateringen er “custom scripts area zoom settings” og “change new sprite default position”.

 • New addon: custom scripts area zoom settings
 • New addon: change new sprite default position
 • New addon: save blocks as image
 • Enhanced loading speed of Scratch Addons settings page
 • “Editor dark mode” is now customizable, its previously available modes are now presets
 • “Last edit tooltip” is now “shared/edited dates tooltip”, shows full datetimes for shared and last edited
 • “Highlight currently executing blocks” addon: better highlighting and running block detection
 • “Developer tools” addon: some of its features are now toggleable in the settings page
 • “Drag and drop files” addon: support drag and dropping text files into lists and “ask and wait” answer fields
 • “Alt+GreenFlag 60FPS player mode” & “mute project player” addons: improve Alt+GreenFlag and Ctrl+GreenFlag detection
 • “Website dark mode” addon: make Scratch’s statistics page graphs and embedded projects dark, bug fixes
 • Bug fix: crash when opening editor from My Stuff on Firefox
 • Bug fix: “studio manager tools” not allowing non-owner managers to leave studios
 • Bug fix: “sprite folders” not backpacking sound folders properly
 • Bug fix: “variable manager” not loading when reentering the editor

v1.12.1

 • Bug fix: follow button unclickable with “profile page banner” enabled
 • Bug fix: “2D color picker” not working on Firefox
 • Bug fix: issues with “auto-hide block palette” addon
 • Bug fix: issues with “profile page statistics” followers over time chart
 • Bug fix: “sprite folders” crashing the editor when dragging a folder into an empty backpack

v1.12.0

Høydepunkter

Ny funksjon: “Dra og slipp filer” tillegg, som lar deg dra bilder og lyder fra filutforskeren din inn i sprite panelet eller kostyme/lydlisten. Gå til Scratch Addons-innstillingene for å aktivere det.

En annen fremhevet ny tillegg i denne oppdateringen er “tilpasset blokkform”, som lar deg justere padding, hjørneradius og hakkehøyde for Scratch-blokker.

 • New addon: drag and drop files [recommended]
 • New addon: custom block shape (with presets to get blocks that look like 2.0)
 • New addon: 2D color picker
 • New color picker in settings page that allows to set transparency % for some settings
 • “Profile page banner” addon: banner is now higher resolution, new “banner blur” setting
 • “Sprite folders” addon: now allows saving folders to backpack
 • “Variable manager” addon: now allows changing variable names
 • New setting on “show full areas” addon: show scroll for forums Scratchblocks
 • “Developer tools” addon: fix send to top/bottom buttons showing on all items, instead of just costumes
 • “Mute project player” addon: fix Ctrl+GreenFlag not working in MacOS
 • “Auto-hide block palette” addon: fix closing animation sometimes not working

v1.11.2

 • “Sprite folders” addon: fix editor crashing when trying to drag and drop a sound within a folder to another sprite.
 • “Profile statistics” addon: add missing thousand separator comma to “most loved by country” statistic.

v1.11.1

 • Bug fix: scrollbar not working in editor with some editor dark modes
 • Bug fix: “variable manager” listing broadcast messages as variables
 • Bug fix: “developer tools” not removing vanilla “Clean up Blocks” button
 • Bug fix: “addons” popup tab sometimes not listing some addons under “currently running on this tab”
 • Bug fix: “onion skinning” and “sprite folders” not working properly together
 • Bug fix: “show exact count” and “profile statistics” not working properly together
 • “Disable auto-save” addon: allow saving with Ctrl+S and File>Save.
 • “Website dark mode” addon: change scrollbar color on hover
 • “Mute project player” addon: fix bugs
 • “Sprite folders” addon: fix bugs
 • “Forum search” addon: migrate to ScratchDB v3 for faster results
 • “Thumbnails setter” addon: clarify what its only setting does when enabled
 • “Auto-show editor extensions”: remove option to auto-show video sensing, which turns on the camera

v1.11.0

Høydepunkter

Ny funksjon: “sprite mapper” tillegg, som legger til mapper i sprite-lister, samt kostyme- og lyd-lister. Gå til Scratch Addons-innstillinger for å aktivere det.

Andre nye tillegg som er fremhevet i denne oppdateringen er "variabelbehandler" (legger til en fane ved siden av redigeringsverktøyet for enkel oppdatering av variabler og lister) og “profilstatistikk”.

 • New addon: folders [beta]
 • New addon: variable manager [beta]
 • New addon: profile statistics
 • New addon: higher character limit in “What I’m Working On”
 • New addon: block pallette category icons
 • Cloud games addon: add loading indicator
 • Infinite scrolling addon: bug fixes
 • Bug fix: “more links” treating some links as if they weren’t
 • Bug fix: “block switching” only letting users type numbers when converting “change variable by” to “set variable to”

v1.10.0

Høydepunkter

Ny funksjon: “kopier lenke til kommentarknapp” tillegg, som legger til en “kopier lenke” -knapp til kommentarer, slik at du enkelt kan lenke til dem. Gå til Scratch Addons-innstillinger for å aktivere den.

Tillegget “pauseknapp” ble forbedret og er nå ute av beta. Mange feil i mørk modus er blitt fikset.

 • New addon: copy link to comment button [recommended]
 • New addon: auto-show editor extensions
 • Enhanced pause button addon: bug fixes and improvements
 • Website and editor dark modes bug fixes
 • Bug fix: addons with permission requirements not getting enabled the first time after permissions granted
 • Scratch Messaging: fix bug caused by asterisk after Scratch Team usernames
 • Record project video: fix bugs when leaving the editor during recording

v1.9.3

Fixes bug that would make the extension crash if browser language set to Spanish.

v1.9.2

 • Thumbnails setter addon: warn if the Scratch thumbnail server is down
 • Bug fix: “more links” treating some non-links as links
 • Bug fix: “curator link” sometimes not working
 • Bug fix: popup box for sprite direction partially covered with “display stage on left side” enabled
 • Bug fix: extension muted through context menu showing badge on startup

v1.9.1

Skjermbilde av den nye Scratch meldingsfunksjonen.

Høydepunkter

Ny funksjon: se hvem som likte og favoriserte prosjektene dine i Scratch Messaging ved å sveve over antall liker/favoritter. Studio fremmende meldinger støttes nå både i Scratch Messaging og Scratch Notifier.

Tillegget “Auto-hide block palette” har nå en “kategorihover” modus. “Spill inn prosjektvideo” kan nå inkludere lydinngangen fra mikrofonen din.

 • New addon: show BBCode [forums]
 • New easter egg addon: fix capitalization of Account Settings. You can access easter egg addons by typing the konami code in the settings page.
 • Scratch Messaging: now shows who loved and favorited projects
 • Scratch Messaging & Scratch Notifier: now support studio promotion messages
 • Auto-hide block palette addon: new “category hover” mode
 • Record project video: new option to include microphone input
 • Mute project player addon: now shows an icon when the project is muted
 • Bug fixes in “linebreaks in comments” addon
 • Clone counter addon: improve performance

v1.9.0 Yanket

Only released on Firefox for a brief moment due to the finding of a bug that would make the extension crash if browser language not set to English.

v1.8.1

 • Bug fix: “more links” treating non-links as links
 • Bug fix: “Scratch 2.0 → 3.0” showing gray text on page load by default
 • Bug fix: “Website dark mode” causing unreadable text on “Forums image uploader”
 • Bug fix: “Auto-hide block palette” causing reporter return value bubbles to remain on screen

v1.8.0

Høydepunkter

Ny funksjon: automatisk skjuling av blokkpalett, som skjuler blokkpaletten hvis den ikke er svevet over eller klikket på. Gå til Scratch Addons-innstillingene for å aktivere den.

Funksjonen “spill inn prosjektvideo” som tidligere bare spilte inn video, kan nå spille inn opptil 5 minutter med prosjektvideo og lyd.

 • New addon: auto-hide block palette [recommended]
 • New addon: disable auto-save
 • New addon: linebreaks in comments
 • New addon: project screen reader support [beta]
 • More links addon: remade, now more performant, out of beta
 • Record project video addon: you can now record up to 5 minutes of project video and audio
 • Data category tweaks addon: new “move data blocks above variable list” setting
 • Removed addon: “fix ‘Load more’ scrolling in search results”, the bug was fixed in newer browser versions
 • Bug fix: unreadable search bar input with “website dark mode” enabled and “Scratch 2.0 → 3.0” disabled
 • Bug fix: permission prompts not working in Firefox

Addon development changes:

 • You can now access the locale code msg() uses through msg.locale

v1.7.1

Fixes bug where “website dark mode” would affect certain elements of the Scratch editor.

v1.7.0

Video som viser funksjonen “automatisk skjuling av blokkpalett”.

Høydepunkter

Ny funksjon: justeringer av datakategorier, med alternativer for å separere lister og lokale variabler i egne seksjoner. Gå til Scratch Addons-innstillinger for å aktivere det.

Andre nye funksjoner: import og eksport av utvidelsesinnstillinger, tilpass popupfaner, slå av og på utvidelser direkte fra utvidelsespopupen, rettet diverse feil og forbedret ytelsen.

 • New “addons” tab in extension popup: easily see what addons are running in the current page, enable addons, and change their settings, directly after clicking the Scratch Addons icon in the top right of your browser!
 • Ability to customize the tabs in the extension popup (such as hiding “cloud games” from the popup if disabled).
 • New addon: data category tweaks (version 2)
 • New addon: mute project player
 • New addon: better forum quoter
 • Type the konami code in the settings page for a surprise :)
 • Scratch 2.0 → 3.0 addon: new color settings
 • Sprite and script count addon: new “live block count in editor” setting
 • 60FPS player mode addon: custom FPS number setting
 • Ability to import and export Scratch Addons settings as a .json file, available inside “more settings” in the settings page.
 • Bug fix: double scrollbar in extension popup if browser zoom over 100%
 • Bug fix: browsers now display certain non-English characters correctly, such as i/İ in Turkish and ß/SS in German.
 • Bug fixes and better performance in editor devtools, colorful context menus, project notes tabs, block switching, dark modes, and more.

v1.6.1

Høydepunkter

Ny funksjon: hex fargevelger, for å velge farger enkelt. Gå til Scratch Addons-innstillinger for å aktivere den.
 • New addon: hex color picker
 • New addon: record project video [beta]
 • Studio manager tools addon: new option to add “leave” button to studios section of “my stuff”
 • Show my-ocular status addon: new option to show statuses in profiles
 • Website dark mode fixes: unreadable modals

v1.6.0 Yanket

Only released on Firefox due to a special requirement by the Chrome Web Store related to localization. See v1.6.1.

v1.5.1

 • Bug fix: Onion skin addon groups together every vector costume (#1035)
 • Bug fix: loading comment section not black with website dark mode enabled

v1.5.0

Hund inne i kostymeeditor med løkaktig skallaktivering. Kreditt til Scratch sprite-bibliotek.

Høydepunkter

Ny funksjon: løkskall for animasjon i redigeringsprogrammet. Gå til Scratch Addons-innstillinger for å aktivere det.
 • New addon: onion skinning
 • New addon: profile page banner
 • Editor devtools: option to show broadcast senders and receivers
 • New setting to avoid overwriting thumbnails in thumbnails setter addon
 • New setting to show “load more” in the front page’s “What’s happening” (show full areas addon)
 • More blocks supported in block switching addon
 • Customizable block colors: affect “colorful context menus” and editor devtools middle click feature.
 • Addons now run in iframes, so for example, you can now use pause button and live featured project together.
 • Warn users if extension site access was disabled, which breaks Scratch Addons.
 • Remove orange outline in “set thumbnail” and “leave studio” buttons
 • Add “help translate” button in settings page
 • Bug fixes in website dark editor
 • Firefox bug fix: addons not working
 • Various other bug fixes

v1.4.1

 • Fix website dark mode affecting the editor, sometimes making text unreadable
 • Fix typos and incorrect uses of title case
 • Fix script and sprite count addon working incorrectly
 • Fix forum search working incorrectly
 • Fix localization bugs

v1.4.0

 • Scratch Addons is now localized! We’ll soon be writing how you can help translate Scratch Addons to your language.
 • Responsive settings page
 • New addon: website dark mode
 • New addon: block switching [recommended]
 • New addon: sprite and script count
 • New addon: messages in editor
 • New addon: project notes tabs
 • New addon: feature unshared projects
 • New addon: confirm actions
 • New addon: fix broken SVG uploads
 • New addon: customized quotes & code blocks on forums
 • New addon: curator link
 • New addon: show my-ocular status
 • Enhancement: fix performance when dragging blocks in the editor
 • Bug fix: exact forum count removing the word “posts” after the post count
 • Bug fix: “last edit tooltip” showing incorrect date
 • Bug fix: clone count showing negative numbers

Addon development changes:

 • Because of localization, any English strings used in addon JavaScript must be put in addon-l10n/en/addon-name.json. Then, you can get these strings from the msg function that is passed to the default function of your module.
 • Source URL was added to theme CSS (#849)
 • Addition of %addon-self-dir% placeholder in theme CSS
 • Settings of type "key" for hotkeys, not yet used by any addon.

v1.3.3

Minor extension structure change after Mozilla Add-ons review (moves libraries used by addons, previously loaded from CDNs, to the “libraries” folder). No noticeable changes for users.

v1.3.2

Fixes a security issue in the “More links” addon. Click here for more information.

v1.3.1

The “live featured project” addon was accidentally enabled by default. This update fixes that.

v1.3.0

 • Project performance problems fixed - performance warnings removed (#431)
 • “Highlight currently executing blocks” does not hurt performance/lag anymore (#336)
 • New SVG icons instead of emojis in the extension popup and Scratch Notifier notifications (#617)
 • Settings page: new “more settings” button and theme switch in the top right
 • New addon: thumbnail setter (enabled by default for all users)
 • New addon: resizable comment input (enabled by default for all users)
 • Old addons now enabled for all users: 60FPS player mode (alt+click green flag), studio manager tools, full areas
 • New addon: pause button (beta)
 • New addon: live featured project
 • New setting on Scratch Notifier addon: sound notification
 • Full areas: new “load more” button on “What I’ve been doing”
 • Fix remix tree button not working
 • Fix inaccurate number of projects in a studio (show exact count addon)
 • Fix wrong row titles in show exact count addon
 • Dark mode fixes (#656, #658)

v1.2.1

 • New popup styling, matching the Scratch Addons settings page
 • Light theme option for the Scratch Addons popup and settings page
 • New addon: customizable block colors
 • New addon: studio manager tools
 • New addon: infinite scrolling
 • New addon: clone counter
 • New addon: mouse position
 • New addon: remix tree button on project pages
 • New addon: show exact count
 • Removed addon: data category tweaks, because it caused irreversible bugs to projects (#396)
 • Removed addon: load more scrolling fix, because the issue was fixed by the Scratch Team (#506)
 • Ability to reset all addon settings
 • Mute for... option when right clicking the extension icon
 • Fix bug: links to cloud games not working (#500)

v1.2.0 Yanket

Only released on Firefox due to an issue with performance warnings not showing. See v1.2.1.

v1.1.1

 • Bug fixes
 • New theme: Scratch 2.0 → Scratch 3.0
 • New addon: forums search
 • New addon: search profile
 • New addon: 60FPS player mode
 • New addon: better emojis
 • New addon: cloud games
 • New theme: display stage on left side
 • Automatically update themes (no refresh needed)
 • Fix slow project performance if no feature with a “hurts performance” warning is enabled

Addon development changes:

 • New manifest fields: "traps", "warning"
 • "runAtComplete": false can now happen even if there’s no <body> element yet. The default value is still true, and those userscripts are run when the window load event triggers
 • Userstyles are now injected very rapidly to avoid flickering
 • Theme userstyles are now always injected after non-theme userstyles
 • Addon settings can now be of type "color"
 • Access to "string", "select", "positive_integer" and "color" settings via CSS variables
 • Links to “credits” and “review” pages on settings page.

v1.1.0 Yanket

Not released due to a permissions issue. See v1.1.1.

v1.0.0

Initial release.