Lisäosien lokalisointi

Lisäosien lokalisointi on helppoa.

Viestien lisääminen

Tee ADDONID.json-niminen tiedosto kohtaan addons-l10n/en/. ADDONID on lisäosan tunnus (kansion nimi). Kirjoita sinne viestit , jotka haluat kääntää:

{
 "ADDONID/meow": "Meow",
 "ADDONID/cats": "{number, plural, one {1 cat} other {# cats}}",
 "ADDONID/eat": "I want to eat {food}!",
 "ADDONID/salmon": "salmon",
 "ADDONID/sardine": "sardine",
 "ADDONID/move-steps": {
  "string": "move {number} steps",
  "developer_comment": "Please translate this to match Scratch's official translation for the block."
 }
}

Paikanvaraajat

Toisinaan viesteissä täytyy olla kohtia, jotka generoidaan dynaamisesti. Esimerkiksi kissojen lukumäärä tai syöte. Tätä varten voit käyttää paikanvaraajia, kuten {paikanvaraajanNimi}. Paikanvaraajan nimi saa sisältää ainoastaan kirjaimia (ei numeroita).

Monikolliset muodot

Entä jos paikanvaraaja on numero? Tällöin voidaan käyttää monikollisia muotoja, kuten {paikanvaraajanNimi, plural, one {kun on yksi asia} other {kun on # asiaa}}. Jos paikanvaraaja on 1, näytetään kohta “kun on yksi asia”. Muuten näytetään kohta “kun on (paikanvaraaja) asiaa”.

Kehittäjän kommentit

Transifex näyttää kehittäjän kommentin, kun kääntäjä on valinnut määritellyn merkkijonon. Kommenttien avulla yleensä kerrotaan yksityiskohtaisia tietoja merkkijonon käännöksestä tai tarjotaan lisätietoja kielille, jotka eivät erottele isoja ja pieniä kirjainmerkkejä.

Käännösten käyttäminen

Muuta käyttäjäskriptisi ensimmäinen rivi jostakin tällaisesta:

export default async function ({ addon, console }) {

tällaiseen:

export default async function ({ addon, console, msg }) {

Skriptiin lisätty msg on funktio, jota käytetään käännösten saamiseksi. Esimerkiksi text = "Meow" voisi nyt olla text = msg("meow"). Lisäosatunnus ja kauttaviiva on jätetty pois.

Paikanvaraajat

Voit käyttää paikanvaraajien arvoja:

cat = msg("cats", {number: 1}) // shows "1 cat"
cats = msg("cats", {number: 3}) // shows "3 cats"
hungry = msg("eat", {food: "cod"}) // shows "I want to eat cod!"

Voit myös laittaa viestejä “sisäkkäin”:

hungry2 = msg("eat", {food: msg("salmon")}) // shows "I want to eat salmon!"

Turvallisuus

Jos kirjoitat raakaa HTML-koodia, msg tulee korvata turvallisemmalla versiolla safeMsg.